Alles over de Verenigde Staten van Amerika

Met dank aan verenigdestatenvanamerica.com

Alex Sievers voor de foto's

 

 

 

Algemeen

 

Verenigde Staten van Amerika (officieel: United States of America, vaak afgekort tot V.S. of US(A); ook vaak kortweg Amerika genoemd), federale republiek in Noord-Amerika, omvattend het District of Columbia en 50 staten, waarvan 49 op het vasteland van Noord-Amerika en één (Hawaï) in de Grote Oceaan.

De Verenigde Staten ligt in het noordelijk en westelijk halfrond, tussen 30 en 50 graden Noorderbreedte en tussen 130 en 70 graden Westerlengte. De Verenigde Staten heeft twee buurlanden. Aan het Noorden Canada en aan het Zuiden Mexico. Aan het Oosten grenst de Verenigde Staten aan het Atlantische Oceaan en aan het westen aan de Grote Oceaan.

 

De Verenigde Staten is een republiek. Aan het hoofd van een republiek staat een president. Een president wordt om de vier jaar gekozen door het volk. De hoofdstad van de Verenigde Staten is Washington D.C. D.C staat voor District of Colombia. In Washington D.C. staat het witte huis. Het witte huis is het huis waar de president van de Verenigde Staten woont en werkt. De eerste president heeft dit huis laten bouwen. Washington is genoemd na het eerste president van de Verenigde Staten, George Washington.

 

De vlag van de Verenigde Staten bestaat uit 13 strepen, 7 rode en 6 witte en een donkerblauwe vak met 50 sterren in 5 rijen van 6 en 4 rijen van 5. De dertien strepen staan voor de oorspronkelijke 13 staten die de onafhankelijkheids oorlog vochten tegen de Engelsen. De 50 sterren staan voor de Staten die er nu zijn.

De Verenigde Staten is één van de rijkste landen ter wereld. Het is bovendien ook een wereldmacht en bemoeit zich met de problemen van andere landen. Er is altijd wel iets te vinden over de Verenigde Staten. Op het journaal, in de krant of op het internet.

 

De Verenigde Staten heeft 265.185.000 inwoners (27 inwoners per km2).

Munteenheid van de Verenigde Staten is de Amerikaanse dollar (US $), onderverdeeld in 100 cents. Nationale feestdag is 4 juli, Onafhankelijkheidsdag (Independence Day).

 

Onder jurisdictie van de Verenigde Staten vallen: de Commonwealth of Puerto Rico (Porto Rico), de Virgin Islands, Guam, Amerikaans Samoa, een aantal kleine, deels onbewoonde eilandjes in de Grote Oceaan, het Trust Territory of the Pacific Islands en de Commonwealth of the Northern Marianas, in totaal ca. 11.155 km2.

 

Er is geen enkel ander land ter wereld dat zo geliefd maar tevens zo gehaat is als de Verenigde Staten. Het is het land van uitersten. Het is het land waar het wapenbezit een grondwettelijk recht is. En ondanks de rampen van de afgelopen tijd, waar menig burger en vooral tieners de dupe van werden en waardoor menig school in een bloedbad veranderde, is het wapenbezit in Amerika nog steeds niet aan banden gelegd. Dit ligt niet aan de president maar aan de machtige wapen- lobby die zich heftig verzet tegen het aan banden leggen van wapenbezit. En dat deze wapenlobby machtig is blijkt wel uit het feit dat het Amerikaanse congres nog steeds niets voelt voor de plannen van de president. Amerika is het land waar bankiers en andere rijken het geld niet krijgen geteld en in prachtige villa's wonen en overdag naar hun imposante wolkenkrabbers gaan om te werken. Anderzijds hoef je maar tien minuten met je auto te rijden en je zit in één van de getto's waar je je leven niet zeker bent en waar de armoede te zien is als nooit tevoren. Verder is Amerika de vaandeldrager van de vrijheid. Dan de glamour en de glitter van Hollywood met al zijn klatergoud. Het land van de auto, de truck en de uitgerekte prairie.

 

 

 

Armoede

 

Officieel zijn er zo ongeveer 45 miljoen Amerikanen die als arm worden beschouwd. De armoedegrens ligt voor een alleenstaande op een jaarinkomen van minder dan 8000 dollar en voor een gezin bestaande uit vier personen is deze grens zo ongeveer 14000 dollar. Slachtoffer van deze toestand zijn natuurlijk de werklozen maar ook de Amerikanen met de zogenaamde McJobs. Een McJob staat voor een lage lonenbaan zonder sociale zekerheid en waarbij het loon niet voldoende is om in het dagelijks levensonderhoud te voorzien. Vrouwen, kinderen en Afro - Amerikanen zijn er vooral door gedupeerd. Meer dan een vijfde van de zwarte bevolking leeft onder de armoedegrens. De armoede is hoofdzakelijk geconcentreerd in de centra van de steden. De schatting is dat er ongeveer 750.000 daklozen zijn en die krijgen het niet kado. De wetgeving is aan het veranderen. In bijvoorbeeld Atlanta is het voortaan strafbaar wanneer je op een bankje in het park slaapt.

 

 

 

 

Belastingen

 

Alle prijzen in de Verenigde Staten zijn exclusief de sales tax oftewel bij ons bekend als de btw. De hoogte van deze belasting is afhankelijk van de staat waar u zich bevind. Ook op motel/hotel kamers wordt belasting geheven en op het eten en drinken ook. Echter in het laatste geval is de btw een stuk lager als bij de andere produkten en/of diensten.

 

 

 

 

Begroeting en afscheid

 

De bijna standaard begroeting die elke toerist zal krijgen te horen is How are you?. Er wordt dan niet van u verwacht dat u een lange en mooie uitleg gaat geven over hoe u zich deze dag voelt. In de meeste gevallen is de opmerking fine, how are you?, voldoende. Meer zal men ook echt niet verwachten. Indien men anders wenst kan een begroeting ook bestaan uit een simpel Hi. Als afscheid volstaat Bye of Bye Bye. En indien een kortstondige conversatie heeft plaatsgevonden kan men als afscheid gebruiken Bye, nice talking to you. De etiquette van de Amerikanen kan wat onverschillig overkomen maar hou rekening met weinig begrip indien u als toerist deze spelregels niet in acht neemt. Als u in gezelschap van anderen iemand op straat tegen komt is het de normaalste zaak van de wereld dat u niet alleen uzelf gaat voorstellen maar ook de persoon die bij u is. Verzuimt u dit te doen en heeft u enkel en alleen aandacht voor uw eigen persoon dan zal dat worden ervaren als lomp. Aandacht voor de anderen tijdens een conversatie is dus zeker van belang. Tijdens feesten of plechtigheden zullen de Amerikanen zich zo snel mogelijk aan elkaar voorstellen, in meeste gevallen met voornaam, met een snelle integratie van de aanwezigen als doel.

 

 

 

 

Beledigingen

 

De Amerikanen vinden woorden die met ras, religie, lichaamsdelen, seksueel contact en/of geweld te maken hebben het meest beledigend. Beledigingen of vieze woorden duid men in meeste gevallen aan met de beginletter, zoals the f-word en the s-word. Men noemt dit ook wel de four letter words. Iemands heteroseksualiteit betwisten is een zeer grove belediging en een vrouw betichten van prostitutie of een losbandig leven zal ook zo worden ervaren. Een Amerikaanse man de opmerking doen toekomen dat hij een minnaar van zijn moeder is komt ook bijzonder hard aan en zal worden gezien als een bijzonder hatelijke opmerking. Opmerking met betrekking tot het ras dient men ook te vermijden. Niet alleen omdat men hiermee een gehele bevolkingsgroep op de korrel neemt maar ook omdat dit in sommige gevallen juridische consequenties kan hebben. Men spreekt hier over political correctness.

 

 

 

 

Bijgeloof

 

Uiteraard bestaat ook in het beloofde land bijgeloof. Kinderen krijgen bijvoorbeeld te horen dat een geliefde zal sterven wanneer men op de breuklijn van een trottoirtegel trapt. In 1692 waren heksenverbrandingen doodnormaal in Salem. Nu zijn er gebedsgenezers en andere goeroes die Amerikanen behoorlijk wat geld uit de zak kloppen. De zogenaamde tabloids (weekbladen) zorgen ervoor dat de spannende verhalen blijven komen. De supermarkt ligt vol van dit soort bladen en elke week staan ze weer boordevol van verhalen als: Elvis Presley leeft, hij is op Hawaii gezien of dat er weer iemand zwanger is van een buitenaards wezen. In menig motel zal nummer dertien niet te vinden zijn en zelfs sommige hotels hebben na de 12de verdieping direct de 14de. We slaan de 13de verdieping maar over want die brengt ongeluk.  

 

 

 

 

Buitenlanders

 

Amerika is een immigratieland. Daardoor is de rol van buitenlander anders als bij ons. Wie zich in Amerika wil vestigen hoeft niet te wachten op langslepende procedures. De overheid wil zo snel als mogelijk een immigratie afhandelen. In Amerika is het overigens toegestaan een dubbele nationaliteit te hebben. Illegale vreemdelingen zijn op dit moment wel een groot probleem voor de overheid. Jaarlijks komen er miljoenen illegale Mexicanen de grens met de VS over. Zij verwachten hier een paradijs maar niets is minder waar. De illegalen worden uitgebuit en ze leven in voortdurende angst dat ze worden ontdekt. Een illegale grensoverschrijding wordt de eerste maal gezien als overtreding maar daarna behandeld als misdrijf. Werkgevers met illegalen in dienst kunnen rekenen op een forse boete van zeker tienduizend dollar per illegale arbeider. De illegalen kunnen nauwelijks een werkvergunning (greencard) krijgen echter hun kinderen die op Amerikaans grondgebied worden geboren krijgen automatisch de Amerikaanse nationaliteit.

 

 

 

 

Criminaliteit

 

Crime is een woord wat vele Amerikanen in de mond bestorven ligt. De zogenaamde Crime is tegenwoordig één van de graadmeters voor een goed leven in de VS. Beter gezegd het uitblijven van Crime is dit. Veel burgers vragen zich voortaan af of bijvoorbeeld de scholen wel gevrijwaard zijn van wapens en hebben we genoeg geld om te investeren in een veilige woning. En veel meer vragen passeren voortaan de revue als men wil verhuizen. Helaas is het maar al te waar dat criminaliteit in de Verenigde Staten pittig is toegenomen de laatste jaren. Zo steeg in New York het aantal moorden met 30% en in Boston zelfs met 56%. Zo ongeveer om de zes minuten wordt er in de Verenigde Staten een vrouw verkracht en om de drie minuten vind er een inbraak plaats. Verder vertrok de middenklasse uit de centra;s van steden. Ook dit bracht een verhoging van de criminaliteit met zich mee. Zelfs in kleinere steden nam de afgelopen jaren de criminaliteit met 16 procent toe. Bij het overgrote deel van de misdrijven worden vuurwapens gebruikt en de gewelddadigheid neemt ook fors toe. Met andere woorden de misdrijven worden steeds zwaarder. Zelfs deze feiten zorgen er niet voor dat Amerikanen anders over hun grondwettelijk recht denken dan voorheen: het recht op een wapen. Niet in de laatste plaats zorgt de NRA (National Rifle Association) ervoor dat dat recht gewaarborgd zal blijven in de grondwet. De roep om de doodstraf wordt hierdoor ook luider. Midden jaren 60 was iets meer dan de helft van de bevolking tegen de doodstraf. Heden ten dage is driekwart van de bevolking voor de doodstraf als vergelding voor het zware leed wat de criminelen de Amerikaans bevolking bezorgen. De oorzaak van de misdaadexplosie ligt volgens sommige in de altijd gewelddadige films, ontwrichte gezinnen, verdovende middelen en armoede.

 

 

 

 

Cultuur

 

Volgens velen onder ons heeft Amerika geen cultuur. Het land zou op Coca-Cola, Frank Sinatra, Disney en Hamburgers leven. Uiteraard heeft Amerika niet de oudste cultuur en zijn de indianen (met eigen cultuur) een vergeten volk. Ook zullen middeleeuwse kathedralen niet worden gevonden in dit land. Maar vroeger kwamen er veel kunstenaars naar dit land. De Amerikaanse cultuur is er een met multiculturele aspecten. De Angelsaksische invloeden zijn weliswaar overheersend maar niet de enige. Afrikaanse, Oost-Europese, Latijnse en invloeden uit het Verre Oosten zijn wel te herkennen in het land. Dat maakt het misschien wel zo mooi. Musea krijgen nauwelijks overheidsgelden maar er is geen land ter wereld dat net zoveel particuliere musea heeft dan Amerika. Muziek en film hebben toch ook voor bijzonder waardevolle kunst gezorgd! Er wordt geld gegeven aan muziek, schrijvers, musea, volkskunst en veel meer. Liefdadigheid staat in een hoog vaandel bij de Amerikanen. Het geld komt vrijwel in het geheel van giften, beurzen, stichtingen, boeken en entreegelden af.

 

 

 

 

 

Dieren

 

De adelaar is te zien op het wapen van de VS. Paarden horen bij het wilde Westen. Katten zijn er zo ongeveer 58 miljoen en honden doen daar maar weinig voor onder met 54 miljoen. In de meeste nationale parken is een hond taboe, zelfs op de wandelpaden. En ontzettend veel motels en hotels hebben borden waarop staat No Pets Please. Daarmee is niet gezegd dat Amerika huisdier onvriendelijk is maar er zijn wel pittige regels die ervoor zouden moeten zorgen dat overlast een weinig voorkomend probleem zal worden. Op sommige plaatsen in New York zie je honden met hun baasje en de krant rondlopen. Deze krant moet de ontlasting van het dier opvangen voor het op de straat komt. Poep op de stoep kan namelijk een behoorlijke boete opleveren voor de eigenaar van de hond. In enkele staten zijn zeer strenge regels voor het houden van gevaarlijke honden zoals de pitbulls. California is zo'n staat. Aan de andere kant worden steeds meer huisdieren op de dierenbegraafplaats te ruste gelegd.
Foto's van dieren in Amerika
 

 

 

 

 

Eten en Drinken

 

Hamburgers, frieten en steaks zouden zo ongeveer de ingrediënten zijn van een maaltijd die Amerikanen elke dag naar binnen werken. Uiteraard is dit een vooroordeel en niets is minder waar. Uiteraard krijgt dit vooroordeel extra voeding door het feit dat in ons land fastfoodketens als paddestoelen uit de grond kwamen in het begin van de jaren 90. Elke vakantieganger die zich in New York geeft georiënteerd op het voedsel zal toegeven dat diversiteit daarin ontzettend groot is. Er zijn uitstekende Mexicaanse, Chinese, Cubaanse, Italiaanse en Vietnamese restaurants te vinden met een breed aanbod van werkelijk fantastische gerechten. De Hollanders waren de mensen die taartjes (pastry), pannenkoeken en zelfs donuts introduceerde in de Verenigde Staten. Verder troffen de immigranten er esdoornsiroop, maïs, zoete aardappelen en pompoenen aan. De bagel werd door de Oost-Europese joden geïntroduceerd. Verder bied Amerika een scala aan vissoorten, hoofdzakelijk aan de kust. Het samen eten is in de Verenigde Staten een belangrijk onderdeel van feestelijke aangelegenheden. Ook is het snel even eten een voorliefde van de Amerikanen. Hierdoor ontstonden supermarkten die voorzien in complete (warme) maaltijden. Of desgewenst om thuis in te slaan zijn er talloze magnetronmaaltijden. Het is wel een feit dat veel Amerikanen geen uitgebalanceerd voedingspatroon hebben. Fruit wordt niet gegeten door de helft van alle Amerikanen en maar een kwart van de bevolking eet groente. Hierdoor zijn er veel dikke mensen en hebben zeer veel Amerikanen een chronisch tekort aan mineralen en vitaminen. Er zijn dus ontelbaar veel restaurants die een goede service hoog in het vaandel hebben staan. Een belangrijke regel is dat u bij aankomst wacht tot een plaats wordt toegewezen. In bijna alle gevallen staat het gratis ijswater u al op te wachten. Verder is het doodnormaal dat u het overgebleven eten in een doggie bag mee neemt. Koffie, softdrinks en bier zijn veel genuttigde dranken tijdens het eten. Wijn zult u niet veel tegenkomen vanwege de hoge prijs daarvan.

 

 

Leuke/handige/interessante Links:

http://www.worldtimeserver.com/?locationid=US-NJ


op deze site kun je de lokale tijd zien in New Jersey! Ook kun je met één muisklik de lokale tijd zien van plaatsen in de hele wereld.

AllesAmerika.com:
De nederlandstalige site over alles wat met de Verenigde Staten van Amerika te maken heeft! Van reizen tot geschiedenis: alles over Amerika.

http://www.theunitedstatesofamerica.nl/
Héél veel informatie over de verenigde staten op één site. Zowel nederlandstalig als Engelstalig.

http://amerika.pagina.nl
Startpagina van Amerika, op deze site staan heel veel links naar andere sites over amerika.

 

Nog meer informatie vind je op

 

http://amerika.verzamelgids.nl/

http://www.allesamerika.com/

http://www.mayasite.nl/

http://amerika.startkabel.nl/

http://www.amerika.nl/

 

 

Niagara watervallen


Informatie en foto's

 

Niagara Watervallen (Eng.: Niagara Falls), de watervallen in de Niagara, de 55 km lange, noordwaarts stromende rivier die het Eriemeer en het Ontariomeer met elkaar verbindt, en een deel van de grens vormt tussen de Verenigde Staten van Amerika en Canada, tussen de staat New York en de provincie Ontario. Het indrukwekkende natuurverschijnsel omvat drie watervallen, waarvan de grootste, de Horseshoe Falls, op Canadees grondgebied ligt; hier valt over een breedte van 762 m het water in hoefijzervorm 50 m diep. Hiervan gescheiden door Goat Island zijn in de Verenigde Staten de Bridal Veil Falls en de American Falls, bij welke laatste het water 51 m diep valt over een breedte van 396 m. Het water stort van een nagenoeg horizontaal liggende harde rotslaag op onderliggende zachtere steenlagen. Doordat deze laatste sneller eroderen wordt de harde laag erboven ondermijnd en breekt deze vervolgens af. Hierdoor verplaatsen de watervallen zich stroomopwaarts met een snelheid van 1,1 m per jaar. De oevers zijn beschermd natuurgebied. De watervallen zijn van oudsher een een belangrijke bestemming voor pasgetrouwden. De opwekking van elektrische energie is sterk toegenomen door de in 1962 voltooide waterkrachtcentrales. Ten behoeve van de binnenscheepvaart is tussen het Erie- en het Ontariomeer op Canadees grondgebied een kanaal gegraven, parallel met de Niagara.

 

 

 

De Niagara Watervallen liggen op de grens tussen de Verenigde Staten en Canada. Ze bestaan uit twee watervallen: de American Falls in het westen van de staat New York en de Horseshoe Falls in Ontario. De Bridal Veil Falls en de Cave of de Winds, die hier te zien zijn achter een watergordijn, behoren tot de American Falls. Jaarlijks bezoeken miljoenen mensen de watervallen.

 

 

National Parks

 

Er zijn 379 Nationale Parken, verspreid over de USA. Het beheer ervan valt onder de hoede van de National Park Service (NPS), een afdeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. meestal in samenwerking met nog andere lokale organisaties. Bovendien zijn er nog National Recreation Areas e.a.

Voor de parken wordt inkom gevraagd: 10 $ of meer per auto. Het inkomticket telt voor 7 dagen. Als je plant om meerdere parken te bezoeken kan je overwegen een pas te kopen.

 

NP Golden Eagle Pass

 

De National Parks Pass of Eagle Pass kost 50 $ en geeft recht op inkom voor een auto met alle inzittenden. De pas ziet eruit als een plastic bankkaart en je moet achteraan aftekenen, dus je kan de kaart niet doorverkopen. Geldigheid: 12 maanden. De pas is vooral geschikt voor het bezoeken van de "Grand Circle", een gebied bestaande uit 5 parken in Utah: Arches, Bryce Canyon, Canyonlands, Capitol Reef en Zion National Park. Om ze allemaal te bezoeken moet je een weg van 1125 km (700 miles) afleggen. De Grand Canyon North Rim is er niet bij inbegrepen, maar is dichtbij.  Je kan een National Parks Pass kopen aan de inkom van eender welk park, bestellen per post of internet

 

          

 

 

Lekker Amerikaans

 

     

 

Ingrediënten:

 

Bereiding:

150 g aardbeien
2 dl melk
3 flinke el vanilleijs 
beetje suiker voor suikerrandje
vanille aroma
of vanille suiker

Aarbeienmilkshake

 

Neem een longdrink glas en doop deze alleen met het randje in een bakje met water en vervolgens in een bakje met suiker. Garneer het glas met een halve aardbei (of een plakje banaan of kiwi bij die varianten). Maak de aarbeien schoon en mix eerst de rijpe aardbeien in de blender, desgewenst hierna door een zeef halen. Voeg daarna de eetlepels ijs, melk en eventueel de vanille aroma of suiker toe. Doe de blender weer aan en mix het nog even op de hoogste stand. Proef de milkshake; is de milkshake te zoet, voeg dan nog wat melk toe. Giet de aardbeienmilkshake in het versierde longdrink glas en serveer de milkshake met een rietje.

* Geen blender? Probeer de staafmixer eens!

* Bananenmilkshake; de aardbeien vervangen door één banaan en je hebt een bananenmilkshake, voeg hier ook een paar druppeltjes citroensap aan toe

* Ook lekker; vervang de aardbeien door twee rijpe kiwi's

* Welk fruit je ook gebruikt, zorg ervoor dat het rijp is

 

 

Nog meer  Amerikaanse recepten vind je hier

 

http://www.webchef.nl/recept/landen/Amerika/

http://www.amerika.nl/reizen/html/americana/cuisine/cuisine.htm

http://www.allesamerika.com/annette-eten-amerika.html

http://www.visitusa.nl/default.asp?id=82&mnu=80

http://www.kookotheek.com/vlees/amerikaanse_lamskoteletten.htm

http://home.wanadoo.nl/bmbaert/kook/saus/bbq.html

http://www.hef.kun.nl/user_htmls/hoek_html/recep/bonenpot_koolsla_dutch.html

http://www.dekooktips.com/warenkennis/kruidenmeng.htm