Misschien zit het toch in de genen??? Onze Zoon is een rasechte zeeman in hart en nieren en al jaren 2e engineer bij rederij Dockwise

 

     

 

 

 

Duinkerken  (Dunquerc France)

 

 

 

Adrianes Michael Theodorus Joannes Nannick

zijn vrouw Adriana Maria Kuipers

 

 

Trouwakte in het Genealogienet van Adrianus Naninck

 

 

Huwelijksakte Henricus Ludovicus Reinerus  Naninck

 

 

Trouwakte van: Henricus Reinerus Ludovicus Naninck en Maria Elisabeth Goosens 27-4-1839

 

 

Overlijdensakte van: Coletta Maria Antonetta Naninck

 

 

Cecilia Naninck met haar broertjes Cecilia is negen jaar geworden

 

 

Overlijdensakte Cecilia Naninck

 

 

Geboorteakte van Colleta Josephina  Maria Naninck 1-03-1885

 

 

Henricus Ludovicus en Elisabeth Naninck met mijn oma op 14 jarige leeftijd

 

 

Geboorteakte van mijn oma Anna Elisabeth Maria Naninck

 

 

Nicolaus Paulus Naninck en zijn gezin

 

 

    

 

 

  

Hun beider bidprentjes

 

 

 

Henricus Petrus LambertusJosephus Naninck - Bewijs van Nederlandschap

 

 

Kranteknipsel van Frans Naninck (De Pannendokter)

 

 

Anna  Elisabeth Maria Naninck met haar eerste kleindochter Anneke

Jan van den Boogaard met Anna en Coletta Naninck

           

 

 

Kaart van Nederland met plaatsen waar de familienaam Naninck nog voorkomt

 

 

Gedicht van Joep Nanninck

 

GESCHREVEN STAD DEN BOSCH - 20 BRABANTSE DICHTERS OVER 'S-HERTOGENBOSCH - 

IN DRIE DELEN

DEEL 1: URBS SUPRA MONTEM POSITA

Brandewijn met suik

 

Gij zijt dan wel geen Londen of Parijs

Provinciaal, pas goed en wel ter sprake,

Ligt gij na tienen al weer onder het laken

Zonder het minste metropools bewijs.

 

Gij kunt aan Amsterdam noch Wenen raken

Het gouverneurshuis is geen echt paleis,

de Dieze noodt nlet tot een Donau-wijs

En uw beelden zijn naar geest - n letter - draken.

 

Toch zijt gij niet de minste van de steden:

Gelijk uw kathedraal eeuwen omvat,

Maakt gij, voortbouwend op een rijk verleden,

Dat mt de toekomst tot een actief heden;

En deze tijdeloosheid is een reden

Voor een brandewijn met suiker, wijze stad!

 

 

At her Casement (1939) en Hart in balingschap (1946) van Joep naninck

 

 

 

 

Joep Naninck

 

Herfstnevel

 

De dag is blauw en helder open

Begonnen en vanuit een ris

Van zachte gouden wolkjes is

De rose zon omhooggekropen.

 

Maar op den nagekomen morgen

Heeft plotseling een klamme mist

De kleurenweelde uitgewist

En troosteloos in grijs geborgen.

 

De populieren en de toren,

De kruinen in de hoge laan

En t ganse landschap zijn vergaan

En staan in grauwen damp verloren.

 

Er is geen wind, slechts trage stilte

En een kastanje, die mist-nat

Tikt op de takken en op t pad

Dof neerploft uit de nevelkilte.

 

De aarde heeft zich teruggetrokken

In dezen sluier als een vrouw,

Die haar gezicht verhult om rouw

Ik ben van dezen dag geschrokken.

 

 

 

 

Naninck, Joep

Dichter-journalist Joep Naninck werd geboren in 1914 te Tilburg. Na het behalen in 1941 van zijn doctoraal Engelse taal en letterkunde in Nijmegen, was hij enige jaren docent in Waalwijk. In de Tweede Wereldoorlog heeft hij gevangen gezeten in het gijzelaarskamp te St. Michielsgestel. Van 1945 tot 1978 was hij hoofdredacteur van het Brabants Dagblad. Zijn belangrijkste werken zijn At her casement (Tilburg, Henri Bergmans, 1939) en naar aanleiding van zijn gevangenschap Hart in Ballingschap (Tilburg, Henri Bergmans, 1946). Hij publiceerde gedichten in onder andere Roeping, Brabantia Nostra, in Were Di  Drs. Christianus Cornelius (Joep) Naninck, geboren te Tilburg op 2 oktober 1914, overleed te Vught op 30 juli 1995. Hij was Officier van Oranje-Nassau en drager van het Verzetsherdenkingskruis.
 

 

Brabants liedje geschreven door Henricus Naninck

 

 

Anna Elisabeth Maria Naninck (Mijn oma) trouwde met Wilhelmus van Den Boogaard uit Oss. Een stukje Genealogie te is zien onder de knop Familie van den Boogaert