Fairies


  

 

Scouting

 

 

 

 

Scouting wat is dat?

 

Ruim 90.000 jongens en meisjes in ons land zijn lid van Scouting. Samen met zo'n 30.000 kaderleden vormen zij de grootste jeugd- en jongerenvereniging van Nederland. Er zijn in Nederland 1.300 lokale Scoutinggroepen. Wereldwijd zijn er 32 miljoen Scouts in meer dan 160 landen.

Een afwisselende en plezierige vrijetijdsbesteding, dat is wat Scouting te bieden heeft.

Maar Scouting is meer: naarmate je als jeugdlid ouder wordt en je langer bij Scouting bent, neemt je zelfstandigheid toe; de begeleiding kan daardoor dus afnemen.

Iedereen kan meedoen met Scouting. Geloof, ras, huidskleur, handicap, vluchteling of seksuele voorkeur, het maakt niet uit, Scouting staat open voor iedereen.

 

De scouting indeling op leeftijd

5 tot 7 jaar: bevers

7 tot 11 jaar: Welpen, Esta's, Kabouters, Dolfijnen
10 tot 15 jaar: Scouts
14 tot 17 jaar: Explorers
16 jaar en ouder: Jongerentak, leiding, bestuur, Plus-Scouts

Scouting

Een ScoutinggroepScouting, Scouts, padvinderij of verkennerij (Scouting in het Engels) is een door Baden-Powell opgerichte internationale jeugdorganisatie, waarvan ook takken in Nederland en België bestaan. In Nederland werd voor 1973 Scouting in algemene en protestantse kringen 'padvinderij' en in katholieke kringen 'verkennerij' genoemd, tegenwoordig zijn de termen padvinderij en verkennerij verouderd en spreekt men over Scouting. In Vlaanderen werd en wordt alleen gesproken over (Jong)Verkenners en (Jong)Gidsen.

Wereldwijd is Scouting de grootste jeugd- en jongerenorganisatie met in totaal zo'n 38 miljoen leden verdeeld over zo'n 160 landen. In veel landen wordt nog onderscheid gemaakt tussen Verkenners en Gidsen. Dit zijn respectievelijk de jongens- en meisjesverenigingen. Het spel is vaak min of meer hetzelfde en in vele landen zijn er inmiddels gemengde verenigingen of speltakken. De tradities verschillen nog wel. De meeste scoutsverenigingen in de wereld zijn verenigd in de overkoepelende World Organisation of the Scout Movement (WOSM) en/of The World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).

 

 

Jamboree


Om de vier jaar wordt de internationale versie van de Jamboree gehouden: de Wereld Jamboree. Sinds 2000 wordt ook in Nederland een Nationale Jamboree gehouden, waarbij ook Scouts uit andere landen welkom zijn. Deze zijn vaak een enorm succes. Bij de afgelopen NJ (in 2004) waren er Scouts vanuit Nederland, maar ook vanuit Kenia, Indonesië, Schotland en nog veel meer nationaliteiten. De Waterscouts organiseren sinds 1950 het Nationaal Waterkamp (Nawaka). In België (Vlaanderen) is in 2003 ook een Nationale Jamboree gehouden de "Flamboree", die bezocht is door 1240 Scouts en Gidsen uit Vlaanderen en er buiten. Ook wordt ieder jaar over de hele wereld in het derde weekend van oktober een JOTA (Jamboree On The Air) gehouden, waarbij Scouts contact met elkaar maken via korte golf zendapparatuur. De internetversie van de JOTA wordt de JOTI (Jamboree On The Internet) genoemd, waarbij scouts via het wereldwijde netwerk contacten met elkaar leggen.


Het uniform

Het uniform van Scouting bestaat uit een blouse (de kleur hangt in Nederland af van de speltak en in Belgiē meestal van de scoutingfederatie), een scoutingdas (In Nederland en Belgiē meestal per groep verschillend) en een dasring. Het uniform kan verder optioneel aangevuld worden met een scoutingbroek, een hoofddeksel (hoed, barret of pet), een trui (met verenigingslogo) en/of een fluitkoord. Op de blouse zijn de naamlabels van de Scoutinggroep waar de Scout lid van is, het installatieteken en diverse insignes genaaid.Nederland

Bijna alle Scoutinggroepen zijn aangesloten bij Scouting Nederland. De vereniging ontstond op 6 september 1973 uit een fusie tussen de toenmalige verenigingen voor Padvinders, Verkenners, Padvindsters en Gidsen. De Vereniging heeft haar Landelijk Servicecentrum in Leusden.

Binnen Scouting Nederland bestaan de volgende speltakken:

Bevers
DWEK (Dolfijnen, Welpen, Esta's, Kabouters)
Scouts (Verkenners, Padvindsters, Gidsen, Waterscouts/Zeeverkenners, Luchtscouts)
Explorers (Rowans, Sherpa's, Matrozen ter Wilde vaart, Astronauten)
Jongerentak (Pivo's (Voortrekkers / Pionier(ster) ) en Loodsen)
Plus-scouts (waaronder ook de Landelijke Interessestammen en de voormalige Vereniging Vrienden van Scouting vallen)
Blauwe Vogels (scouts met een handicap)
Scouting Nederland heeft ruim 90.000 jeugdleden, 25.000 kaderleden en 3600 Plus Scouts. Scouting Nederland staat open voor iedereen ongeacht geloof, ras, huidskleur, handicap, politieke achtergrond, seksuele voorkeur, jong en oud. Scouting Nederland is aangesloten bij de eerdergenoemde WOSM, WAGGGS en de International Scout and Guide Fellowship.

Tenminste één Nederlandse groep is aangesloten bij de Confédération Européenne de Scoutisme (CES). En er is tenminste één onafhankelijke verkennersgroep; de Bospatrouille 74.

 

 

Geschiedenis
Scouting voor jongens begon in Nederland in de zomer van 1910, toen in enkele steden de eerste scoutinggroepen ontstonden. Een jaar later startte scouting voor meisjes. Nederlandse scouts waren betrokken bij de oprichting van de World Organization of the Scout Movement in 1920 en bij de oprichting van de World Association of Girl Guides and Girl Scouts in 1928.

Op 7 januari 1911 werd de eerste nationale scoutingorganisatie opgericht, de Nederlandse Padvinders Organisatie (NPO). Deze organisatie fuseerde op 11 december 1915 met de Nederlandse Padvinders Bond (NPB) en ging verder onder de naam De Nederlandse Padvinders (NPV). In 1933 splitsten enkele scoutinggroepen zich af van de NPV om de Padvinders Vereniging Nederland (PVN) te vormen, wegens een meningsverschil over de scoutingbelofte. De moeilijkheid was dat jongens die geen god erkenden, toch moesten beloven "Hun Plicht te doen tegenover God en hun Land". Veel groepen die dit tot schijnheiligheid vonden leiden hebben zich toen afgescheiden. De verschillen waren bijna opgelost, mede door de wereldjamboree van 1937 in Nederland, toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Op 12 januari 1940 hadden de NPV en de PVN tot een fusie besloten. Na de Tweede Wereldoorlog is de PVN niet heropgericht. Vlak na de wereldjamboree besluit de Nederlandse rooms-katholieke kerkleiding dat de katholieke jeugd niet onder leiding kan staan van een vereniging waarvan het bestuur niet geheel uit katholieken bestaat. Hierdoor splitsten de rooms-katholieke verkenners zich af van de NPV en richtten in 1938 de Katholieke Verkenners (KV) op.

Hoewel meisjes wel lid waren van de eerdere NPO en NPB, was de NPV alleen toegankelijk voor jongens. Daarom werd op 16 januari 1916 de Nederlandse Meisjes Gilde (NMG) opgericht, welke later haar naam veranderde in Nederlands Padvindsters Gilde (NPG). In 1945 werd hierbij ook de katholieke Nederlandse Gidsen Beweging (NGB) opgericht, welke later verder ging onder de naam Nederlandse Gidsen (NG).

In de Tweede Wereldoorlog waren alle scoutingactiviteiten verboden in Nederland, maar veel groepen gingen geheim met hun activiteiten door. Na het einde van de oorlog werd scouting weer heel populair, waardoor veel lokale scoutinggroepen in Nederland zijn opgericht in 1945 of 1946.

De vier verschillende organisaties (NPV, KV, NPG en NG) bestonden alle tot 6 januari 1973, toen ze alle samengingen in Scouting Nederland (SN).

Sinds 15 september 2005 is prinses Máxima de beschermvrouwe van Scouting Nederland, die hiermee wijlen prins Claus opvolgde.


 

Scouting Algemeen

 

Scout Shop

 

Scouting Startpagina

 

Scoutpedia

Scouting Museum Nederland

 

 

 

 

Fotos van mijn kleinzoon op scouting - de installatie tot Bever

 

 

 

 

  

 

 

 Logo