Rusland

Rusland (Russisch: Россия), officieel Russische Federatie (Russisch: Российская Федерация), is een land, gedeeltelijk gelegen in Europa (Europees Rusland) en gedeeltelijk in AziŽ. Het land ligt echter vanuit een politiek perspectief in Europa, omdat de belangrijkste delen ervan in het Europese deel liggen en ruim 70% van de bevolking hier woont.

Met zijn oppervlakte van 17.075.200 km≤ is het het grootste land ter wereld, bijna twee maal zo groot als het daaropvolgende land, Canada. Qua inwonertal is Rusland het achtste land ter wereld. Rusland deelt zijn grenzen met de volgende landen (tegen de klok in van NW naar ZO): Noorwegen, Finland, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Wit-Rusland, OekraÔne, GeorgiŽ, Azerbeidzjan, Kazachstan, China, MongoliŽ en Noord-Korea. Verder is het slechts door een relatief smalle zeestraat gescheiden van de volgende landen: Verenigde Staten (Alaska), Canada, Turkmenistan, Iran, Turkije, Zweden en Japan.

Het land vormde van 1917 tot 1991 als Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek (RSFSR) de kern van de Sovjet-Unie. Rusland is nu een onafhankelijk land en een invloedrijk lid van de Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS). In diplomatieke zaken wordt Rusland gezien als de opvolger van de Sovjet-Unie.

De munteenheid van Rusland is de Russische Roebel.
 Bestuurlijke indeling
De Russische Federatie omvatte sinds 1992 89 gebieden met een uiteenlopende status, eind 2005 waren het er nog 88:

48 oblasten (provincies)
21 autonome republieken (respoebliki)
7 krajs
1 autonoom oblast
9 autonome districten (okroegs)
2 federale steden (Moskou en Sint Petersburg)
 

 


Satellietfoto Rusland


Autonome republieken beschouwen zich soms als soeverein (onder meer Tatarije) of zelfs als onafhankelijk (opstandelingen in TsjetsjeniŽ). De grondgebieden van autonome districten liggen meestal op het grondgebied van een oblast of kraj. Sinds 2005 vindt een bestuurlijke hervorming plaats om het aantal deelgebieden terug te dringen. De autonome districten worden hierbij als eerste bestuurlijk samengevoegd met het deelgebied waarin deze liggen.

Sinds 2000 bestaat er tussen al deze regio's en het nationale niveau een tussenlaag van zeven federale districten (federalnyj okroeg). De federale regering in Moskou heeft zich ten doel gesteld het aantal deelgebieden terug te brengen tot ongeveer 50. Op 23 oktober 2005 stemde de bevolking van de deelgebieden Kamtsjatka en KorjakiŽ voor het samensmelten van beide gebieden. Eerder besloten EvenkiŽ en Tajmyr al samen te gaan met kraj Krasnojarsk. De eerste reeds verwezenlijkte fusie is die van PermjakiŽ en oblast Perm tot kraj Perm op 1 december 2005.


Demografie


Bevolking
Rusland heeft een grote bevolking, maar een lage bevolkingsdichtheid. In de 20e eeuw is de Russische bevolking relatief traag gegroeid, van 70 miljoen in 1900 naar 'slechts' het dubbele nu[2]. Het grootste deel van de bevolking woont in Europees Rusland, het Oeralgebied en in het zuidwesten van SiberiŽ. Het Russische Verre Oosten en het grootste deel van het noorden van Rusland zijn zeer dun bevolkt.

Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is de bevolking bezig te dalen door emigratie en verslechterde levensomstandigheden. De vruchtbaarheid is gedaald, terwijl de sterfte vooral onder mannen enorm is gestegen als gevolg van verslechterde werkomstandigheden en alcoholisme. Hierdoor is de levensverwachting tussen mannen en vrouwen sterk verschillend. Na de rampzalige jaren '90, als gevolg van verslechterde economische omstandigheden, is de vruchtbaarheid onder met name de Russen weer wat gestegen (van 8,7 geboorten per 1000 inwoners in 2000 naar 10,4 in 2004) en de overheid probeert door programma's het vruchtbaarheidsniveau verder omhoog te brengen. Onder Turkse volken is de vruchtbaarheid hoger dan onder de Russen.

Andere trends zijn een verhoging van de leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen (met name in de steden) en de doorbraak van de seksuele revolutie in de jaren '90. Door de verslechterde omstandigheden zijn echter ook het nationalisme en racisme toegenomen. Mensen van Joodse afkomst en Kaukasische oorsprong worden vooral in grotere Europese steden als Moskou en Sint-Petersburg gediscrimineerd en de rassenhaat is toegenomen, onder invloed van radicale groepen als de RNE, Pamjat en de DPNI.

In Rusland wonen ongeveer 160 verschillende etnische groepen en inheemse volken. De belangrijkste etnische groepen bij de volkstelling van 2002 waren Russen (79,8%), Tataren (3,8%), OekraÔeners (1,2%), Basjkieren (1,1%), Tsjoevasjen (0,9%), Tsjetsjenen (0,9%) en Armenen (0,8%). De overige 10,3% omvatte (naast degenen die hun etniciteit niet specificeerden) onder andere Avaren, Azeri's, Boerjaten, Chanti's, Chinezen, Duitsers (inclusief Wolgaduitsers), Evenken, GeorgiŽrs, Grieken, Ingoesjeten, Inuit, Jakoeten, Joden, KareliŽrs, Kazachen, Koreanen, Korjaken, Mansi's, Mari's, Mordvienen, Nenetsen, Oedmoerten, Oezbeken, Kalmukken, Osseten, Polen, Tsjoektsjen, Tuvienen en Wit-Russen.

Bijna al deze volken leven binnen een beperkt gebied, dat bij wat grotere bevolkingsgroepen vaak ook hun naam draagt. De Russen, OekraÔeners en Wit-Russen behoren tot de volken die zich in het hele land bevinden. Het Russisch is de enige officiŽle staatstaal, maar de autonome republieken en autonome districten hebben hiernaast een of meerdere talen als officiŽle taal. Zie Talen in Rusland. Deze talen worden allemaal met het cyrillisch alfabet geschreven, al bestaan voor sommige talen, als het Tataars en Tsjetsjeens hiernaast ook andere alfabetten, die geen officiŽle status hebben. OfficiŽle teksten dienen altijd met het cyrillisch alfabet te worden geschreven.


Religie
Rusland heeft een groot aantal religies, maar is overwegend atheÔstisch. De Russisch-orthodoxe Kerk is ook na 1991 de meest dominante christelijke religie gebleven in Rusland, maar heeft veel aanhang verloren tijdens het communisme. Veel etnische Russen zijn niet meer religieus, maar staan nog wel sympathiek tegenover deze kerk, die ook een grote culturele betekenis heeft gehad voor de Russische geschiedenis. De islam volgt op de tweede plaats. Andere religies omvatten verschillende protestantse kerken en de oudgelovigen, Boeddhisme, judaÔsme, Rooms-Katholicisme en Sjamanisme. Overerving van geloven vindt over het algemeen plaats langs etnische lijnen: Etnische Russen zijn vaak Russisch-orthodox en Turkse en Kaukasische volken zijn vaak islamitisch. Neopaganisme krijgt vooral de laatste tijd aanhangers onder mensen van Slavische oorsprong.


Taal
De officiŽle taal binnen al deze gebieden is het Russisch, maar daarnaast worden er talloze zeer uiteenlopende talen gesproken. In de autonome republieken zijn de belangrijkste lokale talen voertaal naast het Russisch.Geografie
 

 

Kaart van Rusland (CIA) 

Belangrijke steden
Archangelsk -- Astrachan -- Irkoetsk -- Jekaterinenburg -- Kaliningrad -- Kazan -- Krasnojarsk -- Moermansk -- Moskou -- Nizjni Novgorod -- Novgorod -- Novosibirsk -- Oefa -- Omsk -- Penza -- Perm -- Petrozavodsk -- Pskov -- Rostov aan de Don -- Samara -- Saratov -- Sint-Petersburg -- Tomsk -- Tsjeljabinsk -- Tver -- Vladivostok -- Vologda -- Voronezj -- WolgogradEconomie
Tot de veranderingen in 1990 (in gang gezet door de laatste president van de Sovjet-Unie, Michail Gorbatsjov), was Rusland binnen de Sovjet-Unie een communistisch land. Daarna is onder leiding van Boris Jeltsin in sneltreinvaart een beweging in de richting van het altijd zo verguisde westers 'kapitalisme' op gang gekomen. Deze ontwikkeling heeft het hele sociaal-economische systeem van Rusland omgewoeld, waardoor aanvankelijk geen grotere welvaart werd bereikt, behalve voor de nieuwe elite en zakenwereld. Tussen 1991 en 1997 kromp het BBP (bruto binnenlands product) met 42% (ter vergelijking: tijdens The Great Depression kromp het Amerikaanse BNP met 30%). De industriŽle productie van Rusland nam af met 53%, de landbouwproductie met 37%. Door de enorme inflatie volstond het gemiddelde loon alleen om twee overlevingsminimumpakketten (een door het Russische statistiekencomitť gehanteerde armoedegrens) te kopen. Tijdens de sovjet-tijd bedroeg het gemiddelde loon 5 ŗ 6 keer zo'n overlevingsminimumpakket.

In 1997 kende Rusland voor het eerst sinds het begin van de hervormingen een geringe economische groei (ca. 2%), maar door de financiŽle crisis die begon op 17 augustus 1998 (ongecontroleerde depreciatie van de roebel) werd deze positieve tendens doorbroken.

Sinds 1999 kent Rusland echter een sterke economische groei, gemiddeld 6% per jaar. Die is vooral te danken aan de devaluatie van roebel en de hoge olieprijzen. Met de geleidelijke groei van de investeringen en het inkomen van de bevolking wordt de binnenlandse consumptie een steeds grotere factor van deze groei.

Voor de toekomst zijn de grote uitdagingen; hoe de ontwikkeling van kleine en middengrote bedrijven te bevorderen. Deze ontwikkeling is momenteel namelijk nog erg moeilijk, daar het economische klimaat wordt gedomineerd door oligarchen en een onvoldoende functionerend banksysteem. Veel van de banken worden beheerst door ondernemers en oligarchen die banktegoeden gebruiken voor leningen aan bedrijven, die aan hen zijn gelieerd. Dit is een van de speerpunten van de Wereld Handels Organisatie en de EBRD, die proberen om het deze processen eerlijker te laten verlopen.

Voor informatie over de Russische economie ten tijde van de USSR, zie: Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek, Sovjet-Unie.

De belangrijkste handelspartners zijn: Nederland, Duitsland, OekraÔne en Japan


Politiek
Het moderne Rusland is, net als een aantal andere onafhankelijke geworden ex-Sovjet-staten, bezig met het vinden van een voor haar geschikte vorm van democratie. Rusland kent nu een gekozen president, vrije parlementsverkiezingen en een meerpartijenstelsel.

Er is een tweedelig parlement. Het lagerhuis heet Staatsdoema (Государственная дума) en bestaat uit vertegenwoordigers van alle partijen die de drempel van 5% halen. Het hogerhuis heet Federatieraad (Совет Федерации); daarin zetelen vertegenwoordigers van alle 89 gebieden, waarbij elke gebied twee vertegenwoordigers heeft.

Sinds 2000 is Vladimir Poetin de president van de Russische Federatie. Tijdens zijn regering werden sommige democratische vrijheden echter geleidelijk aan weer wat ingeperkt. Zo bepaalde hij dat vanaf 2004 de federale president de gouverneurs van de deelgebieden kiest, in plaats van door middel van regionale verkiezingen. Ook politieke opponenten bij presidentsverkiezingen hebben vaak geen eerlijke kans. Voorbeelden zijn de vermeende ontvoering van presidentskandidaat Ivan Ribkin en de plotselinge belastingfraude van Yukos die naar boven kwam toen eigenaar oligarch Michail Chodorkovski politieke aspiraties kreeg. Eerder vluchtte mede-eigenaar van oliebedrijf Sibneft oligarch Boris Berezovski al het land uit nadat hij zich kandidaat had gesteld voor de presidentsverkiezingen.

Een ander interessant verschijnsel is de poging van Poetin om oligarchen aan te stellen als gouverneurs over arme gebieden, met als doel deze oligarchen geld te laten investeren in deze gebieden.

Op 23 november 2005 nam de federale Doema tijdens de eerste lezing een wet aan, die het verplicht stelt aan NGO's om zich opnieuw te registreren en op 23 december 2005 werd deze wet met 357 tegen 20 stemmen tijdens de derde lezing definitief aangenomen. Hiermee wordt het voor de federale overheid mogelijk om financieel inzicht te krijgen in de activiteiten van deze NGO's. Een aantal maanden eerder gaf president Poetin aan dat hij niet zal tolereren dat buitenlands geld wordt ingezet voor de steun aan politieke activiteiten in Rusland. In OekraÔne werden dergelijke gelden (zoals bijvoorbeeld door George Soros) gebruikt voor de Oranje Revolutie. Op 10 januari 2006 nam president Poetin de wet aan. Tot 2006 gold een opkomstdrempel voor de opkomst voor parlementsverkiezingen van 25% en voor presidentsverkiezingen van 50%, maar op 17 november 2006 werden deze opkomstdrempels afgeschaft, mogelijk om ook bij een zeer lage opkomst zonder oponthoud door te kunnen regeren.Presidenten
1991-heden: Russische Federatie (Rusland)
Vladimir Poetin (2000-heden)
Boris Jeltsin (1991-2000)

1917-1991: Unie van Socialistische Sovjet-Republieken (USSR)
Michail Gorbatsjov (1985-1991)
Konstantin Tsjernenko (1984-1985)
Joeri Andropov (1982-1984)
Leonid Brezjnev (1964-1982)
Nikita Chroesjtsjov (1953-1964)
Georgi Malenkov (1953)
Josef Stalin (1922-1953)
Lenin (1917-1922)

 

 

Enkele lekkere Russische recepten om eens uit te proberen

 

Reebiefstuk met zure room en champignonsIngrediŽnten

 

4 reebiefstukken

Zout

Peper

Basilicum

100 gram boter

200 gram champignons

2 borrelglazen wodka

Citroensap

4 eetlepels zure room

Marjolein

Tijm

Zilveruitjes

Augurken

Peterselie

Suiker

 

Bereiding:

Sla de biefstukken plat en wrijf ze in met peper, zout en fijngewreven basilicum. Verhit de boter en schroei de biefstukken aan weerszijden dicht

Braad ze gaar naar eigen smaak. Bak de champignons in de braadboter

Maak de saus af met wodka, citroensap, room, marjolein en tijm

Roer er daarna de fijngehakte uitjes en augurken, de peterselie en de suiker doorheen. Verwarm de saus goed. Serveer dit gerecht met in boter gestoofde uien en gekookte aardappels

 

 

Borsjtsj

 

De soep wordt gebonden met wat bloem en is daardoor steviger dan de lichte zomervariatie. Verse rundvleesbouillon draagt ook bij aan de stevigte. De hoeveelheden in het recept zijn niet wetmatig: gebruik van wat u heeft zoveel u heeft, net als voor een gewone soep.

 

375 gr runderschenkel in kleine stukjes
bouquet garni
500 gr rode bieten
2 eetlepels rode wijnazijn
3 eetlepels tomatenpuree of 2-3 verse kleingehakte tomaten
2 eetlepels gesmolten boter
250 gr wortelgroenten, waaronder een ui, een wortel en, indien voorradig, een wortelpeterselie
500 gr fijngesneden kool
3 grote eetlepels boter
1 eetlepel bloem
zout, peper, suiker
1 laurierblad
bietenbouillon
zure room

 

Naar wens:
dobbelsteentjes aardappel, rauw of gekookt
kleine gegrilde braadworstjes
dobbelsteentjes gekookte ham

 

Breng het rundvlees in een grote pan met 2 1/2-3 liter water en het bouquet garni aan de kook, schuim af en laat in een gesloten pan 1 1/2 uur sudderen.
Was de bieten en rasp ze in luciferdikke stukjes in een pan. Schillen is alleen nodig als de schil erg stug is. Voeg de azijn en de tomatenpuree (als u verse tomaten gebruikt, komen die later), de gesmolten boter en 1/4 liter van de rundvleesbouillon toe en laat dit in een gesloten pan een uur sudderen.
Maak de wortelgroenten schoon en snijd of rasp ze fijn. Bak ze in 2 eetlepels boter tot ze goudbruin zijn en voeg ze dan aan de bieten toe. Laat dit nog 15 minuten sudderen en breng het geheel op smaak met zout, peper en een eetlepel suiker. Zeef intussen de rundvleesbouillon, doe hem terug in de uitgewassen pan en breng hem aan de kook. Voeg de kool en eventueel de rauwe aardappel toe en roer er na 10 minuten het bieten-groentenmengsel door. Voeg het laurierblad, eventueel de verse tomaten en verdere kruiderijen toe. Kneed de bloem met de laatste eetlepel boter (= beurre maniť) en bind de soep hiermee. Voeg tenslotte de optionele gekookte ingrediŽnten toe en de bietenbouillon om de kleur te verbeteren. Warm de soep op, maar laat hem niet aan de kook komen. Serveer de soep met zure room.

 

Variaties:
1. Gebruik rundvleesbouillon als u het vlees niet zelf wilt koken. Bouillonblokjes moeten meer worden verdund dan de gebruiksaanwijzing aangeeft, omdat anders de chemische toevoegingen (zoals MSG) de smaak vertroebelen.


2. Gebruik gekookte bieten als er geen verse zijn. Snijd ze zeer fijn en warm ze langzaam met wat van de rundvleesbouillon op. Wees voorzichtig met de azijn, omdat gekookte bieten vaak al met azijn op smaak zijn gebracht.
 

3. In plaats van te binden met beurre maniť' kunt u de bloem over de fruitende groenten strooien en met wat bouillon aanroeren.
 

4. Vervang voor een luxueuze winterpartij het schenkelvlees door 1 kg of meer borstvlees en voeg een uur voor het eind van de kooktijd een driekwart gaar gebraden eend inclusief slachtafval toe. Om snel borsjtsj te kunnen maken, kunt u de rundvleesbouillon en het bieten-groentenmengsel in de diepvriezer op voorraad houden.

 

 

 

Russische taart met zalm en kaviaar

 

Voor het deeg:
6 eieren
zout
275 gr bloem
4 dl zure room
1 theelepel boter om in te vetten

Voor de vulling:
450 gr roomkaas
450 gr gerookte zalm
225 gr kaviaar
250 gr sla
4 gekookte eidooiers
zout

 

Deeg:
Splits de eieren. Vermeng de dooiers met wat zout, voeg geleidelijk (met 1 eetlepel tegelijk) de bloem en de zure room toe en klop tot een samenhangende massa is ontstaan. Klop de eiwitten stijf en spatel ze door het beslag. Breng het beslag over in een taartvorm en bak het deeg in een op 180 įC voorverwarmde oven gaar (test daarvoor met een breinaald).
Laat afkoelen en snijd het gebak in 3 plakken. Meng voor de vulling de gekookte eidooiers grondig met de roomkaas en voeg wat zout toe.
Leg 2 plakken van het gebak op een werkvlak, beleg ze met dunne plakjes zalm en leg de plakken op elkaar. Leg de derde plak erop en leg daarop een stuk karton of triplex met een niet te zwaar gewicht. Zet de taart zo een paar uur op een koele plaats weg. Vermeng intussen de kaviaar en de eierroomkaas in een foodprocessor tot het mengsel een roze kleur heeft gekregen. Verwijder het gewicht van de taart en versier de taart in een soort ruitvorm met de kaviaar-roomkaascrŤme. Zet in het open vierkant 'bloemen' van de resterende plakjes zalm. Serveer de taart in stukjes als voorgerecht.

 

 

Russische vleespastei (Koulibiac)

  

(4-6 personen)

voor de vulling:
3 dl vleesbouillon (tablet)
150 gr bulghur (natuurvoedingswinkel)
2 eetlepels olie
1 gesnipperde ui
1 teentje knoflook
100 gr champignons in plakjes
150 gr plakjes varkensfricandeau in stukjes
1 fijngehakt hardgekookt ei
2 eetlepels fijngehakte peterselie
zout, peper
1-2 theelepels gemberpoeder
1 theelepel kaneel

 

voor het deeg:
1 pak mix voor pizzabodem (450 gr)
2 apart losgeklopte eieren
snufje zout
50 gr gesmolten boter
2 theelepels kummel

 

Vulling:
Breng de bouillon aan de kook, voeg de bulghur toe en bereid die volgens de gebruiksaanwijzing. Bak in de olie de ui, de uitgeperste knoflook en de champignons Ī 10 minuten. Meng er de rest van de ingrediŽnten voor de vulling en de gare bulghur door.

 

Deeg:
Verwarm de oven voor op 200 įC. Vet een bakplaat in. Kneed van de pizzamix, 1 losgeklopt ei, 1 1/2 dl water, zout en boter een soepel deeg.
Rol het deeg uit tot een vierkante lap van ruim 1/2 cm dik (bewaar de restjes deeg). Schep de vulling in het midden op het deeg. Vouw het deeg zÚ over de vulling dat een ovale bol ontstaat; plak de randen met water op elkaar.
Leg de bol met de naad naar onder op de bakplaat. Snijd uit de restjes deeg een mooie roos en plak die met water op de bol. Bestrijk de bol met 1 losgeklopt ei en bestrooi met kummelzaadjes. Bak de bol in het midden van de oven in Ī 30 minuten gaar en goudbruin. Serveer hem warm.

 

 

Blini's

 

     Blini's, kleine boekweit- of tarwemeelpannekoeken op gistbasis, zijn afkomstig uit de Russische keuken. Traditioneel zijn de blini's een vast
onderdeel van de zogenaamde zakuski-tafel, een tafel met een uitgebreid
assortiment voorgerechten. In Rusland worden blini's bestreken met zure
room, besmeerd met gesmolten boter en met rode zalmkaviaar, zwarte beluga of gerookte zalm belegd. Haring en wodka mogen op de hapjes-tafel ook niet ontbreken.

 

Voor Ī 24 stuks

15 gr gist
2 1/2 dl lauwe melk
150 gr boekweitmeel
2 gesplitste eieren
1 theelepel suiker
zout
60 gr boter
50 gr bloem
 

extra nodig: een blini-pannetje met een doorsnede van Ī 10 cm, of een kleine koekepan

 

Het beslag:
Verkruimel de gist in een kommetje en roer er 1 1/2 dl melk door.
Doe 100 gr boekweitmeel in een schaal en roer het gistmengsel erdoor.
Laat het beslag afgedekt op een warme plaats 1-1 1/2 uur rijzen.
Roer de eidooiers los met de suiker en zout. Laat 15 gr boter in 1 dl melk smelten en klop dit samen met het dooiermengsel door het gerezen beslag.
Schep er de bloem en 50 gr boekweitmeel door en klop het beslag enkele minuten door. Klop de eiwitten stijf en spatel ze door het beslag. Laat het beslag afgedekt nog 20-30 minuten rijzen.

 

De blini's bakken:
Smelt in het koekepannetje een klontje boter, schenk zoveel beslag in de pan tot de bodem net is bedekt en bak de blini aan de onderkant bruin. Keer hem en bak de andere kant. Bak de overige blini's op dezelfde wijze. Beleg de blini's met plakjes gerookte zalm en een schepje crŤme fraÓche. Bestrooi ze met fijngehakte bieslook. Of bak de blini's in de poffertjespan. Roer 1 1/4 dl crŤme fraÓche los met zout, peper, 2 eetlepels fijngehakte peterselie en 1 eetlepel fijngehakte dille. Beleg de blini's met een lepeltje van deze kruidige crŤme fraÓche, een takje dille en enkele zalm-eitjes.

 

 

Links

http://home.wanadoo.nl/a.overgaag/ruslan2.htm

http://rusland.pagina.nl/

http://www.rusland.net/nl/

http://rusland.startkabel.nl/

http://www.xs4all.nl/~elwinw/russia/russia_af.html

http://www.djoser.nl/www/bestemming/index.php?bestemming=0012

http://home.zonnet.nl/d.van.duijvenbode/geschru.htm

http://www.minbuza.nl/default.asp?CMS_ITEM=60DE61D59F82497DBEDCD7E088CFA8D9X1X32409X06

http://www.visatorussia.com/nl/russianvisa.nsf/visa_registration.html