Astrologie

 

  

     

Iedereen heeft zijn eigen sterrenbeeld (dierenriemteken). Dit dierenriemteken is het teken waarin de Zon heeft gestaan op het moment van de geboorte. De Zon verwijst naar ons Ego, onze wilskracht en onze zelfexpressie. Het is ons innerlijk licht, de kosmische intelligentie en bewustzijn. Dit "teken" waarin je geboren bent kan nooit op zichzelf beschouwd worden, we kijken namelijk ook in welke tekens de Maan, de planeten en de Ascendant staan en in welke verhouding zij tot elkaar staan. Zo kan je ook de sterrenbeelden van je familie, vrienden en kennissen bekijken! Het is natuurlijk géén toekomstvoorspelling, maar het zijn de kenmerken van karakters van die personen die onder desbetreffend sterrenbeeld zijn geboren. 12 Verschillende sterrenbeelden, beginnend bij de Ram en eindigt bij de Vissen.

 

Opmerking vooraf: uw sterrenbeeld is uw zonneteken, het teken waarin op het moment van geboorte de zon zich bevond. Maar behalve het teken van de Zon zijn er nog zoveel meer factoren die allemaal van belang zijn voor uw persoonlijke geboortehoroscoop! De ascendant heeft bijvoorbeeld ook grote invloed op uw persoonlijkheid. En dan zijn er nog de andere planeten, de huizen. En alle aspecten. En... Kortom, hou dus wel in het achterhoofd dat het onmogelijk is 

dat iemand alleen maar de kenmerken van een bepaald sterrenbeeld in zich heeft.

 

Astrologie is een overblijfsel van de zogenoemde occulte wetenschappen. Wetenschap was in oude tijden namelijk verboden gebied voor de gewone man; wetenschap was verborgen, "occult",

 of dat nu ging om het bepalen van de volgende zonsverduistering  astrologie dus of om rekenen, dat maakt niet uit: de massa moest worden dom gehouden. 
 

 

 

 

Vormen van Astrologie

Bron: astroboot


Er zijn verschillende "vormen", liever gezegd toepassingen van de astrologie, gebieden dus waar het verband tussen macro- en micro cosmos wordt bestudeerd; de bekendste is echter tegenwoordig de toepassing op individuele personen.

 


Esoterische en exoterisch Astrologie

Esoterische astrologie gaat uit van de stelling dat de wereld is bevolkt door spirtuele enititeiten, 

die in het vlees geworpen zijn, gereincarneerd en zodoende een spirituele ontwikkeling moeten doormaken. De centrale begrippen in de esoterische astrologie zijn ziel en bewustzijn. Bewustzijn is daarbij niet een ander woord voor "gevoel", denken of hersenactiviteit, zoals in de exoterische astrologie  en de psychologie wordt voorgesteld. 

 

De esoterische astrologie 

beschrijft in het beste geval zowel de menselijke persoonlijkheid 

als de menselijke ziel als twee aparte grootheden, 

en het verband tussen die twee bij een individu, 

een individuele horoscoopbezitter dus waarbij de astrologie 

van de menselijke persoonlijkheid op een andere wijze 

in de horoscoop wordt gevonden dan de ziel.
 

De exoterisch astrologie
De meest beoefende vorm van astrologie is echter de exoterische of materialistische horoscopen en geeft de algemeen gangbare interpretatie daarvan door aan de klant die er al dan niet om vraagt. Daaronder valt ook en met name de voorspelling van gebeurtenissen in de levens van individuele personen en de interpretatie, c.q. voorspelling van ervaringen.

  

Astrologen kennen doorgaans alleen de exoterische variant; ze beleiden met de mond dat ze geen voorspellingen doen, maar in de praktijk houden ze zich bijna bij uitsluiting bezig met voorspellen. 

Deze voorspellingen begeven zich bij voorkeur op de volgende gebieden: het weer; de politiek; de financiele beurzen; persoonlijke psychologie; ziekte, gezondheid, dood en leven; natuurrampen en relaties. Dit alles noemt men dan "spiritueel".

 

 

De dierenriem bestaat uit de achtereenvolgend uit de volgende 12 tekens: ram, stier, tweeling, kreeft, leeuw, maagd, weegschaal, schorpioen, boogschutter, steenbok, waterman en vissen. Hieronder een korte beschrijving van de verschillende dierenriemtekens. 

 

Ram

 

Zelfhandhaving, agressie, strijdvaardig, geestdrift, naïviteit.

Het "ik eerst" teken. Heerser: Mars.

 

Stier

 

Praktisch, volhardend, gewoontedier, halsstarrig, behoudend, bezitterig. Heerser: Venus.

 

Tweelingen

 

Aanpassingsvermogen, mentale lenigheid, vlotte verwoording, druk sociaal bestaan, plooibaar en flexibel, dualistich

Heerser: Mercurius

 

Kreeft

 

Moederlijk, beschermend en zelfbeschermend, zeer emotioneel, stemmingsvol,   huiselijk. Heerser: de Maan. 

 

Leeuw

 

Warm en groothartig, gul, pompeus, strijdvaardig, neiging tot overheersen en  acteren. Heerser:  de zon

 

 

Maagd

 

Angstvallig nauwkeurig, vlijtig, dienstbaar, analytisch en kritisch, interesse in gezondheid en hygiene, zwaarmoedig. Pietje precies. Heerser: Mercurius.

 

Weegschaal

 

Harmonie en evenwicht, zakelijk, behoefte aan partnerschap en huwelijk, artistieke en esthetische waarden, diplomatiek en indolentie en besluiteloosheid. Heerser: Venus.

 

 Schorpioen

 

Emotionele intensiteit, smeulende agressiviteit, loyaliteit, pessimisme, preoccupatie  met seksualiteit, dood en wedergeboorte ondoorgrondelijk, gesloten, onderzoekend, door en indringend. Heerser: Pluto en Mars.

 

Boogschutter

 

Geestdriftig, strijdvaardig, behoefte om ver en veel te reizen zowel mentaal als fysiek, interesse in plezier maken en sport, buiten zijn, de joviale filosoof. Heerser: Mars

Steenbok

Ambitieus, geduldig, conventioneel, conservatief en traditioneel behoefte  aan  statussymbolen,  discipline, verantwoordelijkheidsgevoel, streber. Heerser: Saturnus.

Waterman

Humanitair idealisme, onpersoonlijk, onbetrokken, behoefte om te bevrijden vrijheids en broederschapgedachten, of bevrijd te worden, non-conformistisch, revolutionair

Heerser: Uranus en Saturnus.

Vissen

Medeleven, meevoelen, zelfopoffering, sensitiviteit, mystieke eenwordingsbeleving, smachtend van verlangen naar onbekende doelensmachtend. Structuur ondermijnend, vaagheid. Heerser Neptunes en Jupiter.

 

Waar komt het in de praktijk op neer?

Je zou zeggen "Hoe is het mogelijk om gespecialiseerd te zijn op zoveel gebieden?" Het antwoord daarop is eenvoudig. Astrologen beweren dat je alleen maar astrologische kennis hoeft te hebben om expert-uitspraken te kunnen doen over alles wat er op welk gebied dan ook maar zich afspeelt.

En dan zou je zeggen: "Nou die astrologische kennis moet dan wel extreem uitgebreid zijn." Maar ook dat is niet zo. Astrologen beschikken over een eenvoudig systeem van 45 formules. Deze formules passen ze steeds weer toe, zonder zich in iets anders te verdiepen.

Astrologie zoals die door de gewone astroloog beoefend wordt, kan iedereen leren die 45 formules kan onthouden.

 

 

Elementen en de dierenriemtekens

   Vier elementen geven zeer ruime categorieen weer en kunnen door gelijkenis en relativiteit op alles aangewend worden, wat je maar kan bedenken.  C.G. Jung heeft een psychologische typologie ontwikkelt,  die gebaseerd is op de vier elementen met bijbehorende basisfuncties 

en heeft op die manier een modern psychologisch begrip van deze traditionele categorieen mogelijk gemaakt. Het individuele accent (bezetting met planeten) of het missen van elementen in de horoscoop

 laat oorspronkelijke wezenskrachten van een mens zien.

 

  Vuur

 Mensen met het accent op vuur zijn spontaan en impulsief; 

ze zetten hun energie met visie in en hebben levendige gevoelens en voorstellingen.

Vuurtekens: Ram, Leeuw, Boogschutter

 

 

Lucht

 Mensen met het accent op lucht zijn opgewekt en stimulerend; 

ze zetten hun energie veelzijdig in, 

gevoelens en voorstellingen zijn vergeestelijkt.

Luchtekens zijn: Weegschaal, Waterman, Tweelingen

 

 

Water

 Mensen met het accent op water zijn gevoelig 

en reageren ontvankelijk; 

gevoelens en voorstellingen zijn rijk en diepgrondig.

Watertekens: Kreeft, Schorpioen, Vissen

 

 

Aarde

Mensen met het accent op aarde reageren langzaam en rustig; 

ze zetten hun energie volhoudend in; 

gevoelens en voorstellingen zijn diepgrondig en veranderen maar langzaam.

Aardetekens: Steenbok, Stier, Maagd

 

 

 

 

Het astrologische mensbeeld

Bron: inspiratiesite

De astrologie ziet de mens niet alleen maar opgebouwd uit erfelijke aanleg 

en milieu - invloeden, maar ook vanuit de toestand 

van ons zonnestelsel op het tijdstip van de geboorte. 

Hierbij worden de planeten als de oorsprong van de wezenskrachten gezien, 

waar de mens zowel uit bestaat als ook over kan beschikken.

Deze wezenskrachten laten zich - al naar gelang hun positie 

in de dierenriem en hun verhouding tot elkaar - 

in individueel verschillende vormen zien. 

De aspecten karakteriseren de verhouding van de wezenskrachten tot elkaar; 

de met de geboorteplaats refererende plaatsing van de planeten geeft 

de duidelijkheid over hun relaties met de twaalf levensgebieden, 

welke door de huizen worden aangegeven.

In de interpretatie en synthese van de desbetreffende "bestanddelen" 

(planeten), hun "eigenschappen" (elemente, dierenriemteken, 

huizen) en hun dynamiek onder elkaar (aspecten) ontwerpt de astrologie, 

uitgaande van het geboortehoroscoop, een volledig, 

omvattend beeld van de individuele mens en zijn ontwikkelingspotentieel.

 

 

 

Sterrenbeelden en hun kenmerken
 

De Steenbok en zijn kenmerken 22 December - 19 Januari

   Gevoelig, gereserveerd, behoedzaam, ambitieus, hardwerkend, 

betrouwbaar, koud, onzeker, wijs, moralistisch, aards, ernstig, 

vastberaden, sensueel, plichtsgetrouw. Het zonneteken Steenbok 

wordt geregeerd door de Planeet Saturnus. Het zonneteken Steenbok 

wordt geregeerd door het element Aarde De Steenbok regeert 

de huid de botten en de knieen. De kleuren van de Steenbok zijn: 

grijs, donkerbruin, groen en zwart. 

De geboortesteen van de Steenbok is Jade 

De geluksdag van de Steenbok is de Zaterdag. 

De Positieve Steenbok. 

Als het niet meteen lukt, probeer het dan nog eens. 

De negatieve Steenbok De boog kan niet altijd gespannen zijn. 

Beroepen voor de Steenbok kunnen zijn: Ingenieur Automonteur 

Officier Rechter-advocaat De Steenbok is een persoonlijkheid 

die streng aan zijn overtuiging vast houdt. 

Zijn aantal vrienden is niet groot maar wel zeer trouw. 

Zijn tegenpool de Kreeft

 

 

Waterman en zijn kenmerken 20 Januari - 18 Februari 

  Vriendelijk, menselijk, afstandelijk, excentriek, intelligent, 

koel, hooghartig, eigenwijs, onweerstaanbaar, uniek, koppig, 

emotieloos, begaafd. Het zonneteken van de Waterman wordt geregeerd

 door de planeet Uranus Het zonneteken Waterman regeert 

de benen en de enkels De Waterman staat in het teken van het element licht 

Bij de Waterman horen de kleuren indigo en diepblauw. 

De geboorte steen van de waterman is de Saffier 

De geluksdag van de Waterman is de Zaterdag. 

De Positieve Waterman Besparing bewijst ook goed diensten 

Een goed hart liegt nooit. De negatieve Waterman 

Die aan alles knabbelt wordt weer losgelaten. 

Beroepen voor de Waterman kunnen zijn: 

Piloot Elektricien Ambtenaar bij de overheid Computeroperator 

De Waterman heeft een verbeeldende en ongewone manier van denken 

die kan leiden tot dweepzucht. Heeft weinig echte vrienden 

maar die hij heeft worden aangetroffen onder mensen 

met een wat ongewone kijk op het leven. 

Zijn tegenpool de Leeuw

 

 

Vissen en hun kenmerken 19 Februari - 20 Maart 

Emotioneel, gevoelig, dualistisch, introvert, artistiek, vaag,

 aanpassingsvermogen, verward, escapistisch, raadselachtig, 

vriendelijk, zelfopofferend, wispelturig, afhankelijk. 

Vissen staan in het teken van de planeet Neptunus Vissen staan in het teken van

 het element water. Vissen regeren de voeten 

Bij vissen horen de kleuren paars zeeblauw en groen 

De geboortesteen van de vissen is de Amethist 

De geluksdag van de Vissen is de Donderdag 

De Positieve Vis Nood zoekt list 

De Negatieve Vis Holle vaten klinken het hardst 

Beroepen voor vissen kunnen zijn Zeeman Maatschappelijk werker 

Meteoroloog Verpleegkundige Vissen zijn fantasierijke en intuitieve 

en schoonheidslievende persoonlijkheden. Een groot aantal vrienden 

van wie een aantal niet standvastig is en zelfs vals kunnen blijken te zijn. 

Tegenpool Maagd.

 

 

De ram en zijn kenmerken. 21 Maart - 19 April 

  Energiek, enthousiast, ongeduldig, impulsief, egocentrisch, openhartig, 

onnadenkend, vastberaden, heetgebakerd, avontuurlijk, licht ontvlambaar, 

dominant, extrovert. Het zonneteken Ram wordt geregeerd 

door de planeet Mars. Het zonneteken Ram wordt geregeerd 

door het element vuur. Het zonneteken Ram regeert het hoofd

 De kleuren van de Ram zijn Felle roodtinten 

De geluksdag van de Ram is de Dinsdag 

De geboortesteen van de Ram is de Bloedsteen 

De Positieve Ram Ik kwam, ik zag, ik overwon, 

De negatieve Ram Op hoop van zegen. 

De beroepen van de Ram kunnen zijn: Metaalbewerker, Vertegenwoordiger, 

Manager, Politieman. De Ram heeft een opmerkelijke voorliefde 

voor veranderingen en een zekere neiging om te redetwisten. 

De energie van de Ram verzekerd hem van veel vrienden. 

Zijn tegenpool de Weegschaal.

 

 

De stier en zijn kenmerken 20 April - 20 Mei

Betrouwbaar, loyaal, praktisch, onverstoorbaar, ijverig, 

koppig, huiselijk, dol op de natuur, materialistisch, vastberaden, 

lui, vasthoudend, introvert. Het zonneteken Stier wordt geregeerd 

door de Planeet Venus Het zonneteken Stier wordt geregeerd 

door het element Aarde. Het zonneteken Stier regeert de nek en de keel. 

De kleuren van de Stier zijn groen en bruin 

De geboortesteen van de Stier is de Smaragd 

De geluksdag van de Stier is vrijdag. 

De Positieve Stier: Morgen komt er weer een dag. 

De negatieve stier: Te keer gaan als een dolle stier. 

Beroepen voor een Stier kunnen zijn: 

Financieel adviseur Architect Musicus-Zanger Bankdirecteur 

Een stier is een charmante persoonlijkheid met een sterk kunstzinnige inslag 

Vriendschap is van groot belang en zijn vrienden zijn talrijk.

 Zijn tegenpool de Schorpioen.

 

 

De tweeling en zijn kenmerken 21 Mei - 21 Juni 

 Levendig, praatgraag, nerveus, groot aanpassingsvermogen, 

veelzijdig, wispelturig, weinig emoties, zeer expressief, 

onafhankelijk, gevat, geestelijk actief. 

Tweelingen staan in het teken van de planeet Mercurius Tweelingen 

staan in het teken van het element Lucht Tweelingen regeren armen, 

borst en longen Bij dit teken horen goud en zilver. 

De geboortesteen van de tweeling is kristal 

De geluksdag van de tweeling is de woensdag 

De positieve tweeling: 

In staat om twee vliegen in een klap te slaan 

De negatieve tweeling: Een rollende steen vergaart geen mos 

Beroepen voor een tweeling kunnen zijn: Mannequin Reisadviseur 

Advocaat Journalist Voor een Tweeling is reizen waarschijnlijk 

een belangrijke bron van genoegen. 

Vrienden genoeg als de Tweeling de neiging om 

anderen te bedillen kan intomen. 

Zijn tegenpool de boogschutter.

 

 

De kreeft en zijn kenmerken 22- Juni - 22juli 

Rustig, somber, huiselijk, gevoelig, zorgzaam, vriendelijk, 

sentimenteel, emotioneel, zwijgzaam, te beschermend, op zoek naar veiligheid. 

Het zonneteken Kreeft wordt geregeerd door de maan. 

De Kreeft staat in het teken van het element water 

Het zonneteken Kreeft regeert de maag en de borsten 

De kleuren van de Kreeft zijn wit en zwart 

De geboortesteen: van de Kreeft is de maansteen 

De geluksdag van de Kreeft is de maandag

 De positieve Kreeft: Als de maan vol is schijnt hij overal. 

De negatieve Kreeft: Elk huisje heeft zijn kruisje. 

Beroepen voor de Kreeft kunnen zijn: 

Makelaar, Zakenman, Schrijver Accountant. 

De Kreeft is een zeer aan huis gebonden persoonlijkheid, 

en onderhevig aan plotselinge veranderingen 

De Kreeft heeft een grote vriendenkring, 

waaronder veel vrouwen wat het geslacht van de betrokkene ook mag zijn. 

Zijn tegenpool de Steenbok.

 

 

De Leeuw en zijn kenmerken 23 Juli - 22 Augustus

Trouw, trots, egocentrisch, pompeus, vastberaden, royaal,

 theatraal, lui, vrolijk, hartelijk, trekt graag aandacht, 

bazig, gevoel voor humor. 

Het zonneteken Leeuw wordt geregeerd door de Zon

Het zonneteken Leeuw wordt geregeerd door het element vuur 

Het zonneteken Leeuw regeert hart en ruggengraat. 

Bij dit teken horen oranje en goud 

De geboortesteen van de Leeuw is de diamant. 

De geluksdag van de Leeuw is zondag De Positieve Leeuw:

 De koning hangt op zijn troon, 

en overhandigt zijn onderdanen prachtige geschenken. 

De Negatieve Leeuw: Hoogmoed komt voor de val, 

het is niet alles goud wat er blinkt. Beroepen voor de Leeuw kunnen zijn: 

Manager Modeontwerper Filmregisseur Acteur 

De Leeuw is een eerzuchtige en idealistische persoonlijkheid

 die zich aangetrokken voelt tot intellectuele bezigheden. 

Zijn vrienden dragen veel bij tot elk succes op elk gebied van zijn leven.

Zijn tegenpool is de Waterman

 

 

 

De maagd en zijn kenmerken 23 Augustus - 22 September 

Intelligent, kritisch, pietluttig, scherpzinnig, bescheiden, vlijtig, 

rusteloos, analystisch, praktisch, serieus, kleinzielig, capabel, zorgelijk. 

Het zonneteken Maagd staat in het teken van de planeet Mercurius 

Het zonneteken Maagd wordt geregeerd door het element Aarde 

Het zonneteken Maagd regeert de ingewanden 

De kleuren van de Maagd gele en groene tinten 

De geboorte steen geboortesteen van de Maagd is agaat 

De geluksdag van de Maagd is de Woensdag De positieve Maagd: 

IJver wordt beloond. De negatieve Maagd: 

Ondeugd vermomt zich vaak als een engel. Beroepen voor de Maagd kunnen zijn: 

Welzijnswerker Verpleegkundige Computeroperator Voedingsdeskundige. 

De Maagd is een eerzuchtige persoonlijkheid en begerig naar 

Roem en Macht. Hij kan veel vrienden maken 

door reizen en actieve deelname aan clubs en verenigingen.

Zijn tegenpool Vissen

 

 

De weegschaal en zijn kenmerken. 23 September - 22 0ktober 

  Charmant, beleefd, besluiteloos, geraffineerd, evenwichtig, gezellig, 

onpraktisch, zelfzuchtig, koel, belezen, extrovert op een rustige manier, romantisch. 

De Weegschaal wordt geregeerd door Venus 

De Weegschaal staat in het teken van lucht 

De Weegschaal regeert de nieren en de blaas 

De kleuren van de Weegschaal zijn blauw en rood. 

De geboortesteen van de Weegschaal is de opaal 

De geluksdag van de Weegschaal is de vrijdag. 

De Positieve Weegschaal :

In staat om door hun charme de vogels uit hun boom te lokken. 

De negatieve Weegschaal:

 De balans maakt geen verschil tussen goud en lood.

 Beroepen voor de weegschaal kunnen zijn: 

Uitgever journalist Kapper scheidsrechter . 

De Weegschaal is een idealistische, gevoelige artistieke en 

edelmoedige persoonlijkheid. 

Zal zelf geen vrienden zoeken 

maar wat komt zal belangrijk zijn in het leven.

Zijn tegenpool de Ram

 

 

De schorpioen en zijn kenmerken 23 0ktober - 21 november 

  Bezitterig, intens, emotioneel, terughoudend, sexy, 

vastberaden, intuitief, doordringend, schrander, 

krachtig, beheerst, onweerstaanbaar, veerkrachtig, loyaal. 

De Schorpioen staat in het teken van de planeet Pluto 

De Schorpioen staat in het teken van het element Water 

De kleuren van de Schorpioen zijn dieprood en zwart 

Het zonneteken Schorpioen regeert de darmen en de voortplantingsorganen. 

De geboortesteen van de Schorpioen is de Malachiet 

De geluksdag van de Schorpioen is de Dinsdag 

De positieve Schorpioen Zwijgen is goud Stille wateren hebben diepe gronden.

De negatieve Schorpioen: 

Wie zijn eigen leven minacht is meester over dat van een ander. 

Beroepen van de Schorpioen kunnen zijn : 

Gynaecoloog Psychiater Directeur Effectenmakelaar 

Een Schorpioen is een persoonlijkheid met een wakkere geest 

die houdt van veranderingen en die geneigd is tot ruzie maken. 

Energieke aanpak op maatschappelijk werk levert veel vrienden op 

maar mag hun vriendschap niet uitbuiten. 

Zijn tegenpool de Stier

 

 

De boogschutter en zijn kenmerken. 22 November - 21 December. 

 Openhartig, praatgraag, levendig, optimistisch, gevoel voor humor, 

lichtgeraakt, vrijheidslievend, hartelijk, extrovert, avontuurlijk. 

Het zonneteken Boogschutter wordt geregeerd door de planeet Jupiter 

Het zonneteken Boogschutter wordt geregeerd door het element Vuur 

Het zonneteken Boogschutter regeert de dijen en de lever. 

De kleuren van de Boogschutter zijn: donkerrood oranje en indigo. 

De geboortesteen van de Boogschutter is: de Karbonkel. 

De geluksdag van de Boogschutter is de Donderdag. 

De positieve Boogschutter. 

Vrienden, Romeinen, landgenoten, hoor mij aan. 

De negatieve Boogschutter.: Het ene oor in, het andere oor uit. 

Beroepen voor de boogschutter kunnen zijn: 

Vrachtwagenchauffeur Brandweerman Komiek Artiest-schrijver. 

De Boogschutter is een verdraagzame zachtmoedige 

en beschouwende persoonlijkheid. 

Een populaire persoonlijkheid onder zijn vrienden, 

ze helpen hem of haar wensen te vervullen. 

Zijn tegenpool de Tweeling.

 

 

Wat verstaan we onder astrologie?

Bron:  Anita Fransen   en  Marian Janssen


Astrologie is een leer, een manier van denken die uitgaat 

van het idee dat alles in het universum samenhangt 

en verband houdt met elkaar. Met andere woorden de gebeurtenissen 

op aarde hebben te maken met omstandigheden buiten de aarde. 

Die omstandigheden buiten de aarde beinvloeden 

niet alleen eb en vloed, maar in feite alles wat op aarde leeft, 

dus ook de mens.

 

Het doel van een horoscoopduiding is het verkrijgen van meer zelfinzicht, 

dat kan helpen te voorkomen dat iemand in zijn ontwikkeling 

van zichzelf vervreemdt en daardoor geen vat op zijn identiteit kan krijgen. 

Bovendien kan het een ondersteuning zijn om tot meer evenwicht te komen. 

Je karakter wordt gevormd door aanleg, erfelijkheid, opvoeding en omgeving. 

Een geboortehoroscoop geeft een beeld van iemands aanleg, 

van wat diep in de mens zit, van verborgen behoeften en talenten

De horoscoop is individueel en de nauwkeurigheid is afhankelijk 

van de kennis van het juiste tijdstip van de geboorte. De horoscoop wordt berekend 

aan de hand van je geboorteplaats, geboortedatum en geboortetijd. 

Zonder een juiste geboortetijd is het niet mogelijk een horoscoop te duiden. 

De juiste tijd kan je opvragen door een uittreksel uit het geboorteregister 

op te vragen in de plaats waar je geboren bent.

 

Astrologie is de studie van de geaardheid van de mens, 

een instrument om jezelf beter te leren kennen en anderen beter te begrijpen, 

maar dat mag uiteraard niet ten koste gaan van de eigen verantwoordelijkheid.

Door de stand van de hemellichamen op een bepaald tijdstip 

en de verbanden die ze met elkaar hebben in kaart te brengen krijgen we een horoscoop.

 

Zo'n horoscoop levert gegevens die de astroloog moet kunnen vertalen 

in een begrijpelijk verhaal. 

De horoscoop maakt het mogelijk bijvoorbeeld nog latent 

aanwezige mogelijkheden bij iemand te tonen,

 maar geeft ook een beeld van bepaalde neigingen die een belemmering 

kunnen vormen voor de (geestelijke)groei. 

Als je dit weet kan je proberen dit in een meer gewenste richting te leiden.

 

 

Astrologie is zo oud als de mensheid!

Het pakkende en bijzondere aan astrologie is:  

een gevoel van verwondering en mysterie. 

We zijn niet alleen op zoek naar harmonie in onszelf 

maar ook naar harmonie met de kosmos - de wereld om ons heen. 

Astrologie voedt deze behoefte met fascinerende antwoorden 

omdat zij voortkomt uit de beleving 

van diepe verbondenheid tussen mens en natuur.
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-