Engelen

 

 

 Engelen, zijn "boodschappers" van Gods Licht en Liefde, 

niet aan vorm gebondenů

 

Zuiver bewustzijn in dienst van Gods Plan en dus overal aanwezig in het Spel van Creatie,  zinderend en "zingend" in golven van Licht, Kleur en klank. Heldere Lichtflitsen bij 'n wandeling in het bos, een plotselinge windvlaag als een wervelende symfonie die inspirerende gedachten bijbrengt, een bijzondere samenloop van gebeurtenissen, een rilling van herkenning wanneer iemand iets zegt dat ons raakt in onze kern, een koesterende aanwezigheid als van Vleugels die troost brengen, een extatisch gevoel bij mooie muziek  een wonderbaarlijke wending die vrede brengt in 'n kritieke situatie  dan is een engel in je omgeving. Voel en luister zijn boodschap die hij jou wil geven. Het kan een gevoel of een boodschap zijn voor je hele leven.

 

 

De meest bekende aartsengelen zijn Michael, Gabriel, Rafael en Uriel. Aartsengel Michael staat voor brandende vorst van het licht en held van het mensdom. Hij is waarschijnlijk de bekendste van alle engelen; hij wordt zowel in het oude als in het nieuwe Testament, en in de Koran, genoemd als aartsengel. Zijn naam betekent die als God is, de perfecte weerspiegeling van het goddelijk licht. Hij is de vorst van het licht die de strijdkrachten van het goede aanvoert tegen de machten van de duisternis. Hij is de beschermheilige van hooggelegen plaatsen en veel kerken op de top van een heuvel zijn aan de heilige Michael gewijd. Het woord heilige voor zijn naam weerspiegelt de houding van de christelijke traditie jegens engelen. Michael is zowel de beschermheilige van de Rooms-Katholieke kerk als van de staat Israel. Als aartsengel van het zuiden vertegenwoordigt hij het element vuur en de zomer. Felle kleuren, met name rood, passen het best bij hem.

 

 

Aartsengel Gabriel is de engel van de aankondiging, de opstanding, de genade en dood. Gabriel, de boodschapper, is een van de drie engelen die bij naam worden genoemd in het nieuwe. Testament, de anderen zijn de aartsengelen Michael en Rafael. De naam Gabriel is afgeleid van Gibor en wat macht van God betekent. Gabriel is de engel van de aankondiging, die de Maagd Maria de boodschap bracht dat zij de Zoon van God zou baren  en Zacharias vertelde dat zijn vrouw, Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper zou worden. Zo werd Gabriel ook del engel van de geboorte en hoop, en wordt hij van oudsher aangeroepen door vrouwen die op een kind hopen. Gabriel is verantwoordelijk voor de geboorte en begeleidt de ongeboren ziel tijdens de zwangerschap. Ook als de dood aantreedt, verschijnt Gabriel vaak om de ziel naar zijn bestemming te leiden. Gabriel staat vaak afgebeeld met een bazuin, want hij zou uitverkoren zijn om het laatste bazuingeschal te laten horen waarmee het einde der tijden wordt ingeluid en het Laatste Oordeel wordt aangekondigd.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-