Indianen

 

Bron en informatie met dank aan cbs De Wadden - Mark, Jeffrey en Omer

 

In het jaar 1492 ontdekte Columbus Amerika. Columbus vertrok op 3 augustus bij zonsopgang in 1492 naar India. Hij wilde naar India maar het was moeilijk om langs Afrika te komen. Dus dacht hij, Amerika lag nog niet op de landkaart, als ik nu naar het westen gaat dan kom ik vanzelf bij India. Hij ging naar het westen, met drie boten.

Er waren op 4 na alleen maar Spanjaarden aan boord en daar was Columbus er een van. Er was ook een tolk die Arabisch sprak, 

omdat ze dachten dat de IndiŽrs alleen maar Indisch spraken. Er waren ook een paar afgevaardigden mee.

 

Cristopher Columbus

 

 

Toen Columbus bij de Canarische Eilanden kwam, ging het roer kapot. Het duurde een maand voordat het roer was hersteld. En daarna ging Columbus verder met zijn reis, de reis ging weer verder op 6 september 1492. Columbus kwam 25 dagen later aan bij India, maar het is Amerika. In totaal duurde het 60 dagen toen hij bij Amerika aan kwam, maar Columbus dacht dat hij bij India was.
Columbus heeft de bewoners van het eiland naam de Indiaan gegeven omdat hij dacht dat hij in India was. En daardoor de naam de Indiaan.

 

 

De blanke mensen geloofden dat er maar 1 soort Indianen was. 

De Indianen geloofden in 1 soort geest: de Grote Geest. Als een Irokees dood ging, werd zijn lichaam op een stellage neergelegd,

 boven de grond. Dit gebeurde normaal ook bij de Prairie en de Wouden Indianen. De Assiniboine en de Cree Indianen verbrandden de doden. De Eskimo's lieten de doden achter op een grote vlakte.
Volgens het Indiaanse geloof bestond de mens uit drie onderdelen: het lichaam, de ziel en de geest. In de winter was er feest voor de geesten. De Indianen voelden zich omringd door de geesten van hun voorouders. In de oorlog droegen de Woroka Indianen magisch hemden, bijvoorbeeld van een Sioux. Zij geloofden dat het hemd de kogels zou tegenhouden. De Indianen dachten dat de aarde een platte schijf was, met daarboven andere werelden. Bij een stam was er een grote geest die een eigen naam had. Bijvoorbeeld bij de Sioux heette deze Wakanda.

De taboes waren belangrijker dan de offers. Een taboe is dat wat de geesten aan de Indianen verboden had. Vaak wisten de mensen niet hoe taboes ontstaan zijn, maar een taboe had een betrekking op niet sociaal gedrag. De Indianen geloofden in zwarte en witte magie. Met de zwarte magie konden de Indianen anderen schade toebrengen, en met de witte magie konden ze iemand helpen. In een gevecht droegen de krijgers amuletten op hun hoofd, gemaakt van roofdieren of vogels.

 

Met de komst van de blanken veranderde het leven van de Indianen.  Ze gingen bijvoorbeeld handelen in huiden of afgedankte geweren van de blanken. De blanken brachten dan datgene wat ze wilden ruilen naar een handelsnederzetting en dan kregen ze er bijvoorbeeld bloem koffie of suiker voor terug van de indianen of omgekeerd.Geweren en whisky behoorden tot de populairste handels goederen. De indianen gebruikten geweren voor de jacht en voor gevechten. Veel blanken zochten naar goud en legde spoorlijnen aan voor de handel. Ze hadden eten nodig om de arbeiders te eten te geven en daarom waren er jagers in dienst die op de bizons joegen. Al snel waren er haast geen bizons meer. Daarvoor werd er voor de lol op ze geschoten uit de trein en daardoor hadden de indianen geen eten meer.

 

 

Als kleine jongen leerde je al jagen van je vader en van je familie, 

want dat was belangrijk voor je toekomst. Om een succesvolle jacht te maken moest je veel weten over het dier en weten waar hij zich verbergt. De mannen jaagden en vingen wat eetbaar was zoals ratten, muizen en hagedissen.Ze schoten ook op groot wild zoals bijvoorbeeld herten en bizons, maar ook op hazen en konijnen. Van riet en veren maakten ze nep eenden zodat de wilde eenden naar ondiep water kwamen, zodat de dieren verrasten en vast konden pakken of ze haalden ze neer met pijl en boog.

Ook werd er veel gevist. In de lente kwamen er veel zalmen 

stroomopwaarts zwemmen om in het binnenland te gaan paren. De stammen dachten dat ze kwamen om hen van voedsel te voorzien. Deze vingen ze dan met netten en vallen. Ook werd er veel op zee gevist; ze jaagden dan op walvissen, robben, kabeljauw en steur.Walrussenjacht was erg gevaarlijk maar ze leverde vlees, huid en boten voor sieraden. Arendjacht was zeer moeilijk omdat ze erg behendig zijn en hoog kunnen vliegen.

Daarom waren ze ook het teken van macht en vrijheid. Een arendval bestond uit een diepe kuil waar een man in kon zitten. 

Deze kuil was bedekt met struiken en gras, en de man hield dan een stuk vlees vast. Dan dook de arend naar beneden dan pakte de man hem bij zijn poten en doodde hem. De Indianen zijn de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Zoals wij volken kennen bestaan de Indianen uit verschillende stammen. Iedere stam heeft zijn eigen taal. Toch konden de stammen met elkaar praten 

met behulp van een speciale gebarentaal. De Indianen communiceerden niet alleen met gebarentaal maar ook met rooksignalen. Alle stammen vinden de vrouwen het belangrijkst van een stam, omdat ze de kinderen opvoeden, zorgen voor het eten, en kleren maken.

 

 

Je kunt weten hoeveel gezinnen een stam heeft door het aantal tipi's te tellen. De kinderen leven bij hun ouders totdat ze gaan trouwen. Rijke mannen kunnen meer vrouwen krijgen, dan de arme mensen, de meeste mannen zijn al gelukkig met een vrouw. De meeste Indianen houden ze zich bezig met de jacht, vissen vangen, en de landbouw. De bekenste stammen zijn: Cheyenne, Commanche, en Sioux op de grote prairies, Apache, Navajo en Pueblo in het zuidwesten, en de Iroquois, en nog paar in het oosten. Geronimo, een bekend Indianenopperhoofd, verzette zich tegen de komst van de blanken (1829-1909). Geronimo werd gevangen genomen en naar Florida gebracht. Toen hij vrijgelaten werd was hij een super held.

 

De Indianen woonden in verschillende soorten woningen, bijvoorbeeld:

 

de Tipi (nomadische woning)

∑ een Plankwoning (winterverblijf in het noordwesten) 

∑ de Hogan, rotswoningen en huizen van riet (zuidwesten)

∑ de wigwam (rond grote meren)

∑ de iglo (sneeuw en ijs)

 

Er zijn veel verschillende soorten woningen. De keuze van de woning is afhankelijk van het klimaat waarin deze wordt gebouwd.

 

 

Tipi

Hogan

Rotswoning

Iglo

Wigwam

 

 

Binnenin de Tipi sliepen de mensen op matrassen van bizonhuiden, 

als de mensen om het vuur  waren hadden ze een zachte rugsteun om te leunen. Voedsel, medicijnen en kleren bewaarden ze in zachte zakken. De Indianenfamilies op de prairie hadden veel paarden, maar hadden weinig andere bezittingen. Tipi's werden gemaakt van 14 bizonhuiden die werden aan elkaar genaaid met peesdraad (dat door de bizonbot heen gaat) Het was een perfecte verblijf voor de nomadische Indianen. De deur van de Tipi was rond en naar het oosten gericht voor de opkomende zon. In het midden van de Tipi was een kleine vuurplaats om te koken of om de ruimte warm te houden. Huizen van riet werden gemaakt van rieten matten en een geraamte van palen. In het huis was een centrale vuurplaats, in het dak was een gat zodat dat de rook weg kon. Deze huizen van riet kwam vaak voor in het zuidwesten en in CaliforniŽ. In de Hogan woonden de Navajo Indianen, ze werden gebouwd met de opening naar het oosten. Een Hogan was zes of achthoekig en werd gebouwd met een geraamte van palen en stokken bepleisterd met leem.

 

De lakota Indianen noemden de blanken "Wasicun" dat betekende ''hij die slechte en korte kleding draagt". Toen de blanken en de Indianen voor het eerst met elkaar in contact kwamen, namen de blanken veel nuttige dingen mee die het leven van de indianen verbeterde. De blanken brachten vooral messen, scharen,

 lakens, kammen, naalden en kralen mee, maar de paarden en geweren waren het meest waardevol voor de Indianen.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-