Magie

 

                                            

"DE TOVENAARSLEERLING"
Vrij vertaald door Hans van Riezen

Bron: Merlin

www.silvercircle.org

 

 

Eindelijk het rijk alleen,
want de tovenaar ging heen!
En nu zullen zijn geesten beven
Voor de spreuken die ik ga geven
Ik heb heel goed opgelet!
Gauw de toverhoed opgezet!
En nu zul je staan te kijken,
Wat ik met toov'ren kan bereiken
Hokus Pocus 
Hupsakee
Water wil ik als een zee.
Vul mijn bad maar tot de rand
Aan zeulen met emmers
Heb ik het land.

                                                     

Bezempje bezempje in het land
Krijg een arm aan elke kant
Altijd al een knecht geweest
Vervul ik je nu met mijn geest
'k Maak twee benen onderaan
Zodat je kunt gaan en staan
Nu in elke hand een emmer vlug
En kom met volle emmers terug
Volg mij maar over de trap
Let goed op waar of ik stap
Water tappen uit de bron
'k Vind dat ik dit knap verzon
Vul mijn bad dan gauw met water
Ik ga genieten van 't geklater

 

Zie hem ijv'rig in de weer
Volle emmers telkens weer
Trappie op en trappie af
Met twee emmers op een draf
Voller en voller wordt mijn bad
Toverhoed, je bent een schat!
Kijk die bezem toch eens werken.
Maar de tovenaar mag niets merken
Bijna is het bad nu vol
Maar die bezem lijkt wel dol
Nieuwe emmers komen aan
Stop maar bezem! 't is gedaan!
Maar, dat is toch echt niet leuk:
Ik vergat de toverspreuk!

 

Hoe tover ik hem nou toch terug?
'k Moet me haasten, het moet vlug
Water stroomt over de rand
en hij duwt me aan de kant.
Steeds meer water brengt hij mee
Het wordt al een hele zee!
Emmer na emmer
sleept hij aan.
Hoe breng ik hem
nou tot staan?!
Houd hem tegen Houd hem tegen
Hier kan ik niet langer tegen
't Water komt mij tot de neus
'k Moet hem tegenhouden, heus!

 

Stop nou toch, jij nare geest
O, wat ben ik dom geweest
Water, water overal
Stop nou, bezem!
Ben je mal?
Wil toch 
naar je meester horen
Maar helaas,
'k vergat de oren.
Maar wat staat daar in die hoek
Da's precies wat ik nu zoek
Met die bijl hak ik hem aan stukken
Zo zou het toch moeten lukken

 

Zo, dat is goed afgelopen
Dat wil ik tenminste hopen
Ik adem nu weer opgelucht
Na een laatste diepe zucht
Maar de stukken staan weer op
En brengen water in galop!
Van de regen in de drop
Houdt dan dit gedoe nooit op?!
Ach en wee
Dat gaat verkeerd
'k Heb mijn les
Nu wel geleerd!
Nooit meer speel ik tovenaar
Zag ik nu mijn meester maar!

 

 

Maar het water blijft maar stijgen
Straks zal ik geen lucht meer krijgen
Maar wat hoor ik op de trap?
't Is mijn meesters zware stap!
Meester, help me
Ik was dom!
Ik kom straks
in het water om!
Als Mozes bij de Rode zee
Heft hij zijn staf boven het water
En de bezems heel gedwee
Stoppen het watergeklater.
En de leerling dat is waar
Was met dweilen nog lang niet klaar

 

 

 De Tovenaar

 

De meeste groepen mensen kenden een wijze man of vrouw. Dit was een soort priester of tovenaar. We noemen hem of haar een 'sjamaan'. Deze sjamaan kende alle verhalen. Hij wist hoe je met de geesten om moest gaan: voor welke geesten je moest oppassen en welke je hielpen. Voor de jacht moesten de geesten die in de dieren woonden vriendelijk gestemd worden. Hij hielp de mensen ook als er iemand plechtig begraven moest worden. En wat heel belangrijk was: de sjamaan had vaak veel verstand van kruiden tegen ziekte of pijn.
 

 

 

Spreuken en Skills van een Tovenaar

Bron Suraia.nl

Net als Priesters kunnen Tovenaren ook spreuken doen. Deze spreuken zijn meestal om een tegenstander aan te vallen of om zichzelf te beschermen. Een Tovenaar heeft een spreukenboek waar hij al zijn spreuken in opschrijft zodat hij, wanneer hij ze nodig heeft,

 de spreuken op kan zoeken uit zijn spreukenboek. Als een tovenaar hoger leven word kan hij ook Skills nemen, deze Skills gaan vooral over dingen als, oude religies, sterrenkunde en dat soort dingen.

 

 

Wapens en Uitrusting van een Tovenaar

 Omdat een Tovenaar zijn leven weidt aan de leer van de magie, betekend dit dat hij in zijn studie weinig aandacht geeft tot het omgaan met wapens en uitrusting. Dit heeft als gevolg dat een Tovenaar maar een aantal wapens mag gebruiken, en helemaal geen bepansering kan dragen. Als een tovenaar wel uitrusting draagt dan kan hij zijn spreuken niet meer gebruiken. Wat een Tovenaar wel mag dragen om zijn verdediging omhoog te krijgen zijn magische dingen, zoals ringen der bescherming en braces der bescherming en amuletten.

 

 

 

Het Motto van de Gemiddelde Tovenaar is:

" Magic is the way of live "
Een tovenaar is zeer begaafd in de magie, hij kan vooral als hij ervaren is hele gave spreuken doen. Een tovenaar schrijft alle spreuken die hij kent op in zijn spreukenboek, 

en van daaruit leert 'memorized' hij zijn spreuken. Helaas door al dit gestudeer kan onze tovenaar maar heel weinig wapens gebruiken, en kan hij al helemaal geen normale bepansering aan, dan kan hij geen spreuken meer doen!

 

 

 

Heksen

 

 

Wat is magie?

uit.....

 

 Soms hebben mensen niet zo'n duidelijk beeld van wat magie is. Hieronder een beknopte uitleg van een onderwerp waar hele boeken aan gewijd zijn. Hieronder staat een ingekort stuk uit het boek Merlin Sythove:

 

 

Een basistraining in magie.

Wat is magie?

De vraag naar de aard van magie heeft magiers door de eeuwen heen bezig gehouden, 

en er bestaan verschillende definities. De meeste van deze luiden ongeveer als volgt: 

Het veranderen van dingen in overeenstemming met de wil van de magier zou ook onder die definitie vallen, evenals een architect, een arts, of een huisvrouw die van allerlei plantjes en stukjes vlees een voedzame maaltijd weet te bereiden. Het blijkt erg moeilijk om uit te leggen wat magie precies is, zonder direct ook een paar uur durende verhandeling te geven over de filosofie en het wereldbeeld dat in de magie wordt gehanteerd. Over die filosofie en dat wereldbeeld zijn bibliotheken vol geschreven,

 en verderop zullen we ook hier dat onderwerp behandelen. Maar om te beginnen volgen hier wat meer algemene aanwijzingen. Magie wordt door de meeste magiers en heksen gezien als het gebruiken van een stelsel van natuurwetten en natuurlijke processen. De magier gaat er van uit dat er meer is dan de materiele wereld. In feite werkt de magier met vier werelden, die ook wel omschreven kunnen worden als vier lagen van bewustzijn. Deze vier werelden zijn zeer intiem met elkaar verweven, en hebben elk hun eigen wetten. Ook de relatie tussen de vier werelden of bewustzijnsniveaus wordt door wetten beheerst. Onze westerse wetenschap heeft zich tot nu toe uitsluitend bezig gehouden 

met de fysieke wereld. Alleen de psychologie heeft iets van een van de drie andere werelden durven verkennen, alhoewel de psychologie zich heeft moeten beperken tot de bestudering van de uitwerking van het bewustzijn op het fysiek waarneembare gebied. De magier probeert door gebruik te maken van de kennis van deze vier werelden en hun wetten, invloed uit te oefenen op de wereld van alledag, zoals we die om ons heen zien.

 

  

 

Wat is een heks?

 

Een heks is een persoon, meestal een vrouw (inzonderheid een wijze vrouw), aan wie door sommigen bovennatuurlijke krachten worden toegedicht (zogenaamde hekserij), waarvoor zij hetzij geprezen hetzij verguisd werd. Vaak ging hun macht gepaard met zeer uitgebreide praktische en theoretische kennis van kruiden. Een heks is iemand die een geloof nastreeft op basis van de natuur en het vrouwelijke in een godheid erkent. Hij of zij volgt ook de Cyclus van de seizoenen.

 

 

Weet je hoe een heks eruit ziet?

 Een heks is bijna altijd een lelijke, oude vrouw. Ze heeft lang zwart of grijs haar. Ongekamd natuurlijk. Ze is heel mager en ze loopt krom. Haar kin is puntig en er zit een wrat op haar neus. Met haar rode ogen kan ze niet goed zien. Een heks draagt zwarte, versleten kleren en ze heeft een punthoed op. Er is altijd een zwarte kat bij de heks in de buurt. Die kat heeft lichtgevende ogen. Anders is het geen heksenkat. Ook uilen, padden en vleermuizen zijn graag bij haar. Dat vonden de mensen vroeger enge dieren. Onder haar mantel draagt de heks een riem. Daar hangt een mes aan. Het mes snijdt aan twee kanten. Aan de riem hangen ook zakjes met kruiden, botten en flesjes met toverdrank. 

Een heks reist nooit op een paard of in een koets. Zij vliegt door de lucht op een bezemsteel. En als ze thuis is, maakt zij toverdranken in een grote ketel. Die hangt boven het vuur. In het huis staan de planken en kasten vol met allerlei geheimzinnige dingen. 

Je ziet er tussen de spinnenwebben grote stapels toverboeken. En er staan wel honderd potjes en flesjes met gebrande drakenstaart, giftige paddenstoelen, doodskopkruid en berenklauw. Wat een griezel is die heks!

 

 

 

 

Heksen van vroeger  

Middeleeuwen en in de Gouden Eeuw waren er veel heksen, dacht men. Heksen waren vaak oude mannen en vrouwen die zich anders gedroegen dan anderen. Als er dingen verkeerd gingen, bijvoorbeeld een mislukte oogst, dan kreeg een heks daar de schuld van.
Heksenproeven werden gedaan om erachter te komen of iemand een heks was of niet.
Er bestonden verschillende proeven: de prikproef, de waterproef en de weegproef. In Oudewater staat de Heksenwaag. Daar werden heksen eerlijk gewogen en kregen ze een officieel papier waarop stond dat ze geen heks waren. In Nederland kwam er aan het einde van de 16e eeuw een einde aan de heksenproeven. In de rest van Europa pas aan het einde van de 18e eeuw.
 

Het boek de Heksenhamer beschrijft heel precies wat heksen waren, wat voor gevaarlijks ze deden, welke proeven ze moesten ondergaan en hoe ze uiteindelijk veroordeeld moesten worden. 80% van de gedode heksen waren vrouwen. Volgens het boek de Heksenhamer kwam dat omdat de vrouw van nature slecht was.

Er zijn nu ook nog mensen die zich heks noemen. Het zijn vaak vrouwen en mannen die veel geleerd hebben over de werking van planten en kruiden. Zij willen 'goed doen'. Veertig jaar geleden is er onderzocht hoe heksen zouden hebben kunnen vliegen. De theorie luidt dat de heksen zich helemaal insmeerden met een bepaalde zalf. Dan vielen ze als een blok in slaap. Daarna waren ze ervan overtuigd dat ze hadden gevlogen.

 

Nu noemen we dit verdovende middelen. Heksen van nu hebben ook bepaalde feestdagen. Op 21 september vieren ze bijvoorbeeld het zonnefeest en op 31 oktober het heksen nieuwjaar. Er bestaan zogenaamde heksenwetten. En daarvan is: alles wat je doet, krijg je driemaal terug.
 

 

Wat is nou precies een pentagram en een pentakel?

Een pentagram is een vijfpuntige ster. De bovenste punt vertegenwoordigt de geest en de overige vier punten vertegenwoordigen de vier windstreken. De cirkel eromheen duid op de universele wijsheid of de godin. Het is een symbool van bescherming en wordt gedragen als amulet en gebruikt tijdens spreuken en rituelen. Pythagoras gebruikte het teken als symbool 

voor gezondheid en zijn volgelingen droegen dit kenteken. In de middeleeuwen gebruikten sommige Christelijke ridders het pentagram als hun symbool.

 

 

Eigen rituelen en vieringen.

En bekender zijn natuurlijk; Het zijn feesten om dankbaarheid, 

groei, goede oogst te vragen aan de goden. Heksen geloven dat er 1 kracht is die door iedereen heen stroomt. Beetje vaag? Ze bedoelen dat het Goddelijke in alles en iedereen zit. Er is dan ook maar 1 Natuur God en -Godin. Is deze slecht, of misschien wel de duivel?? Nee. Het Goddelijke zit in alles en iedereen, dus ook het Goede. 

  

Heksen hebben heel erg veel respect voor de natuur. Je neemt niet zomaar iets weg zonder ervoor te bedanken. En een echte heks zal de natuur altijd proberen te beschermen. Heksen zijn niet alleen vrouwen. Een mannelijke heks heet ook gewoon heks!
 

Heksen hebben het vaak over het fijnstoffelijk niveau. Met fijnstoffelijk niveau bedoelen ze alle energieen die je niet kunt zien, hooguit voelen.
 

Dit is eigenlijk waar magie om gaat...

 

Dertien doelen van een heks

Bron: fantasyforest.pingwings.nl

 

1. Ken jezelf 
2. Ken je vak
3. Leer
4. Gebruik je kennis en wijsheid
5. CreŽer je balans
6. Houdt je woorden toelaatbaar
7. Houdt je gedachten toelaatbaar
8. Vier het leven
9. Stem jezelf af op de cyclus van de aarde
10. Adem en eet goed
11. Neem lichaamsbeweging
12. Mediteer
13. Eer de godin en de god
 

 

Spreuken

 

Spreuk voor meer zelfvertrouwen
Ik mag er zijn
Ben mooi en het waard te leven
De god en godin zonden mij
Om goeds te doen op deze aarde
Met de kracht van de 4 elementen
Vraag ik om moed, liefde, hoop en vergeving
Geef mij vreugde in het leven
Ik ben sterk en doe wat ik wil
Pas als ik mijzelf accepteer kan ik van anderen houden
God en godin, help mij te accepteren
Mijzelf in al mijn facetten
Ik wil van mij houden, wil mijzelf kunnen zijn
Zo wil ik het en zo zal het zijn!
 

 

Spreuk voor meer succes, liefde, voorspoed en geluk
God en Godin, hoor mij aan

Zonder voorspoed, geluk, 

succes en liefde kan niemand bestaan

Ik vraag u dan, voorwaar ik zeg

Zend al het goede op mijn weg

Met wat meer voorspoed en geluk vaar ik wel

Laat succes en liefde behoren tot mijn levensspel

Maak deze eigenschappen mijn

Zo wil ik het en zo al het zijn

 

 

Spreuk voor bescherming van je huis

Dit huis is het domein

Van energieŽn die goed moeten zijn

De muren gevuld met liefde en geluk

Duisternis, maak het niet stuk

Deze plaats zal gezuiverd zijn

Van ellende, verdriet en pijn

In de naam van de god en godin

Alle goede energie kom erin, kom erin

Negatieve energie, zwarte schaduw

In naam van het goede zal ik u verbieden

Hier ooit weder te keren

Gaat nu heen, ga mee met de lucht,

de aarde het water en het vuur.

Maak mij het leven niet zuur

Zo wil ik het en zo zal het zijn

 

 

Spreuk om negatieve energieŽn terug te zenden

Energie keer terug

Naar zij / hij die je zendt

Energie keer terug

De persoon waar je behoort is jou bekend

de woorden deden pijn

Je gedachten zijn niet zuiver

Deze omgeving is mijn

Voel je eigen energie en huiver

Laat de negativiteit nu keren

Terug energie, dat zal je leren

Zo wil ik het en zo zal het zijn!

 


Spreuk voor het verwijderen van slechte geesten

Off with you, spirits of fear, spirits of death

Give way to the sun and de moon

For this is a sanctuary

This is a place made safe

Blessings and peace upon us

Blessings and peace

              Bron: allison noita             

 

 

Spreuken zullen altijd werkzaam zijn
Mits gesproken in liefdevolle rijm.
Snel kijken en zacht aanraken laten
Met aandacht luisteren en weinig praten

Draait de Toenemende Maan over rechts,
Dans dan de Wiccan Rune en zing slechts.
Weerwolven huilen bij de Wolfmelk- plant,
Als de Maan links draait naar haar nieuwe stand.

Als de Nieuwe Maan is herboren
kus dan haar hand twee keer vol bekoren
Gereed zult gij staan bij Volle Maan,
Zodat gepassioneerde verlangens kunnen toeslaan.

  

De stormachtige Noordenwind in acht genomen,
Sluit dan deuren, strijk zeilen en geeft u over aan dromen.
Als de wind uit het Zuiden komt,
Zal de liefde u kussen op volle mond.

De Oostenwind, zal nieuws en visite brengen,
Bereid u voor, tijd om te feesten en onder elkaar te mengen
Als windvlagen uit het Westen woeien,
Zullen vertrokken zielen onrustig stoeien.

Negen houtsoorten zullen in de ketel gaan,
Verbrandt ze snel en kalm aan.
Is in de ketel een Berk
Dat is het teken van wat de Lady allemaal bemerk

 

 Een oude Eik in het bos brengt inzicht,
Brandend bracht Gods kennis aan het licht
De Lijsterbes, een machtige boom
Brengt bloesem, leven en magie alom.

Wilgen zullen aan de kant van de weg staan,
Om u te begeleiden bij het overgaan.
Haagdoorn brandt om te louteren en te voorkomen
Dat FeeŽn aan onze dromen ontkomen.

Hazelaar, is haar wijsheid en kennis waard,
En voegt gloed en kracht toe aan de brandhaard.
Wit zijn de bloemen van de Appelbomen
Vruchtbaarheid en seizoenvruchten zullen op de grond te samen komen.

Druiven groeien op de Wijngaard aan ranken
En geven ons wijn en vrolijke klanken
Dennenbomen, altijd groen verbleef,
Zodat deze onsterflijkheid in hem weergeeft.

 
Vlier is de heilige boom
Brand haar niet, anders is vloek je loon.
Vier keer de Hoge Sabbats voorkomen,
Twee bij licht en twee bij donker genomen

In dood een levensvonk geboren,
Wanneer in de Samhain de sluier is verstoren.
Als mensen voor Imbolc schreeuwen,
Kijk dan naar de bloemen voor het gaat sneeuwen.

Breekt de Beltane aan,
Zuiver dan het vee en steek de lentevuren aan.
Draait het wiel naar Lugh's nacht,
Dan hebben magische rituelen krachten gebracht.

Is het wiel bij Joel gekomen,
Ontsteek dan de fakkels en laat Pan dromen.
Als in de Lente, dagen de nachten evenaren
Wordt het tijd om Eostre op te wachten

Vier keer de lage Sabbats bekennen,
Gebruik de Zon om ze te herkennen.
Staat de Zon op zijn hoogst, dan is het niet te vermijden
Dat het tijd is voor Eik en Hulst om te gaan strijden.

Vruchtvolle zullen oogsten aanbreken,
Wanneer de Herfst equinox zich laat verteken
Plant, struik en boom zult gij in bescherming nemen,
Dan zal de Lady u haar zegen geven en niet ontnemen

Daar waar de wassende wateren heen gaan,
Werpt gij een steen om de waarheid in uw hart te slaan.
Hoge nood weerstaan "in ere",
Nooit andermans bezittingen begeren.

Wie zich met gekken inlaat,
Zal worden gezien als hun nazaat.
Vrolijk aankomen en vrolijk vertrekken,
Dan zullen warme gevoelens van welzijn uw hart dekken.

De Wet van Drie moet,
Wie goed doet goed ontmoet.
Wanneer tegenspoed heeft toegeslagen,
Zult gij de blauwe ster op voorhoofd of kraag dragen.

Oprecht in de liefde zult ge zijn,
Tenzij gij zijt bedrogen en in pijn.
Acht woorden in de Tony`s Rede houden stand,
Doe wat gij wilt maar schaadt niemand


Volgens deze wetten zult gij tevreden,
Het leven met perfecte liefde en vol vertrouwen betreden.
Leef en laat leven
Eerlijk nemen, eerlijk geven.

Eert ouderen en wijzen, in daad en naam,
Opdat liefde en licht u bij zullen staan.
Driemaal zult gij om de cirkel heen keren,
Om al het boze er uit te weren.

 

 

Met dank aan allen die een stukje medewerking 

    hebben gegeven door informatie tekst of een plaatje 

om deze site tot stand laten komen.

 

Bezoek ook hun sites.

 kennisnet

 fantasyforest.pingwings.nl

            allisonnoita          

              www.silvercircle.org

Merlin.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-