Reïncarnatie in de wereldgeschiedenis.
Verschillende culturen kenden en kennen reïncarnatie onder een of andere vorm. De Oude Egyptenaren, de Kelten,de Indianen van Noord Amerika, de Oude Indiërs, De Tibetanen, de Azteken en Mayas in Mexico,de Inca’s ,de Australische Aborigenes, de Druzen in Libanon, de Romeinen en Grieken, de Katharen, enz.

Zelfs de Christelijke Kerk zou reïncarnatie als onderdeel van zijn leer gehad hebben tot aan het tweede Concilie van Constantinopel in 553! Van de nu nog bestaande grote religies zijn het natuurlijk het Hindoeïsme en het Boeddhisme die reïncarnatie als onderdeel van hun religie kennen. Echter: aangezien religies steeds de bedoeling hebben hun volgelingen te manipuleren en binnen de pas te laten lopen is ook hun reïncarnatie – leer niet neutraal en dus niet bruikbaar als objectieve informatiebron. De informatie op deze website is dus niet gebaseerd op een religie, religieuze overtuiging of filosofie maar op persoonlijke ervaringen van doodgewone mensen en de uitgebreide studie van ernstige onderzoekers.


Uittredingen
Tijdens de slaap, een bewusteloze toestand, bij een ongeluk, een operatie, een comateuze toestand,enz. kan het astraal lichaam het fysieke lichaam verlaten en zich naar andere dichtbije of verafgelegen plaatsen begeven. De persoon in kwestie kan dan perfect zijn omgeving waarnemen, inclusief zijn eigen fysieke lichaam, en daar achteraf verslag over doen.

Tijdens operaties bijvoorbeeld komt dit uittreden zeer vaak voor. Personen zien zichzelf liggen op de operatietafel, zien de operatiekamer vaak tot in alle kleinste details, horen en zien de verschillende artsen werken. Zij kunnen ook de operatiekamer verlaten en zich begeven naar de andere plaatsen in en buiten het hospitaal. Achteraf kunnen zij gedetailleerd vertellen wat er allemaal gebeurd en gezegd is tijdens hun verdoving. Duizenden keren zijn deze beweringen bevestigd door het aanwezige medisch personeel.

Een eigen ervaring
Voor zover ik kan teruggaan heb ik altijd uittredingen gehad tijdens het slapen. Toen ik klein was had ik zo’n drie vier maal per week een bewuste uittreding. Het waren spontane en ongecontroleerde ervaringen. Meestal ervaarde ik het als een plots ‘wakker’ zijn en rechtop zitten in bed. Ik probeerde dan mijn moeder te roepen die in een kamer ernaast sliep. Maar hoe hard ik ook probeerde te roepen: er kwam geen geluid. Heel raar vond ik dat.

Soms voelde ik mij boven mijn bed zweven of bevond ik mij plots in een andere kamer of buiten het huis, in de tuin of zelfs op andere verder afgelegen plaatsen. Meestal vond ik het allemaal maar beangstigend en ‘floepte’ ik dan ook na korte tijd terug in mijn fysieke lichaam dat de hele tijd gewoon was blijven slapen.

Op een nacht , toen ik een jaar of vier was, werd ik weer eens ‘wakker’ en ging rechtop zitten in bed. Ik was bang en riep op mijn moeder in de kamer ernaast. Maar er was weer eens geen geluid en ik besloot naar mijn moeder te gaan om bij haar te gaan liggen. Toen ik in de kamer van mijn ouders kwam (Via de open of gesloten deur weet ik niet meer. Gesloten deuren of muren zijn voor een astraal lichaam geen hindernis. Het kan overal doorheen.) zag ik tot mijn nog grotere schrik een Duitse Herdershond zitten op het matje naast mijn moeder. In een fractie schoot ik terug naar mijn lichaam. Ik kon absoluut geen verklaring vinden voor de aanwezigheid van een hond (Duitse herder) in de slaapkamer van mijn ouders, want zelf hadden we geen hond.

Pas vele jaren later kwam ik te weten dat moeder toen ze jong was een Duitse herder had gehad waar ze een zeer hechte band mee had gehad. Ook het dier was zeer aan haar gehecht. Hij begeleide haar namelijk tot aan haar werk, ging dan naar huis en stond haar ’s avond terug op te wachten.

Onderzoek naar uittredingen is gedaan door Robert A. Monroe. Hij heeft bovendien een methode ontwikkeld om met geluidscassettes om te leren uittreden.

Meer info over zijn werk en methode op website: www.monroeinstitute.orgBijna Dood Ervaringen.Een Bijna Dood Ervaring (BDE) is eigenlijk een soort uittreding. Het is een uittreding die zich meestal voordoet bij een ongeluk, tijdens een operatie of bij een toestand van zware ziekte waarbij het fysieke lichaam op de rand van de dood verkeert. Vaak is de persoon zelfs klinisch dood geweest. Een deel van de ervaring is hetzelfde als bij een gewone uittreding zoals het waarnemen van plaatsen en personen enz. Bij een BDE echter maakt de persoon een aantal andere ervaringen mee.

Bij een BDE neemt de persoon vaak een tunnel waar met aan het eind een intens vredevol licht. Hij kan al dan niet deze tunnel betreden.

Ook kan hij personen ontmoeten die eveneens in hun astrale vorm (lichaam) aanwezig zijn.Deze personen zijn vaak bekenden zoals overleden familieleden of vrienden. Het kunnen ook gidsen (zie verder) zijn. Ze vertellen ons dan dat onze tijd nog niet gekomen is om dit fysieke lichaam te verlaten en dat we terug moeten/mogen naar het fysieke bestaan, meestal om nog een aantal dingen te doen.

Sommige mensen zien ook hun voorbije leven als een film voorbij flitsen.Miljoenen mensen over de hele wereld hebben deze ervaringen meegemaakt tijdens een BDE, ongeacht hun ras, religie, cultuur, woonplaats, opleiding of achtergrond. Zowel religieuze als niet religieuze mensen hebben deze ervaringen.

De BDE heeft meestal een blijvende positieve invloed op de persoon, die daarna vaak spiritueler wordt en meer contact met de natuur zoekt.Sterfbedvisioenen.Personen die in hun laatste levensfase zijn gekomen, vooral na een periode van (langdurige) ziekte zien vaak overleden vrienden of familieleden. Dezen komen de zieke (stervende) verwelkomen en voorbereiden op zijn overgang. Zij brengen rust, vertrouwen en vrede bij de stervende en begeleiden hem of haar dan later naar de andere wereld.

Dit is een zeer veel voorkomende gebeurtenis bij mensen op hun sterfbed. Waarschijnlijk kent U ook wel een vriend , nonkel of tante die voor hun overlijden vertelden dat hun vroeger overleden broer, vader of vriend bij hen op bezoek geweest was. Dit geeft hen een groot gevoel van vrede en daardoor kunnen ze rustig hun overgang tegemoet zien.

Deze sterfbedvisioenen bewijzen dat degenen die ons voorafgegaan zijn steeds om ons bezorgd blijven en op momenten van nood te hulp komen.

Meestal vinden deze sterfbedvisoenen enkele dagen of weken voor het eigenlijke overgaan plaats.

Naast bekenden, zoals familie en/of vrienden, want het kan meer dan een persoon zijn die op bezoek komt, kunnen er ook onbekende gidsen de stervende bezoeken en hem later mee begeleiden.

Voor de stervende zijn deze bezoeken volstrekt geen inbeelding! Dat zullen ze u ten stelligste bevestigen. Deze sterfbedvisioenen (die dus eigenlijk geen visioenen zijn) vinden plaats bij zowel personen die medicatie nemen als bij hen die er geen nemen.

Bovendien zijn er gevallen bekend van bezoeken door overledenen waar de stervende nog niet wist dat de bezoeker overleden was en dit toch aan de familie en vrienden kon vertellen.Dit bewijst dat het zeker geen inbeelding of droom is.

Eén zo’n geval vond plaats in Groot Brittannië . Sir William Barrett beschrijft in zijn boek “Death Bed Visions” (1926) het verhaal van een stervende dame die aan haar sterfbed haar overleden zus ziet staan. Zij wist niet eens dat haar zuster kort daarvoor overleden was !Het Overlijden en De Overgang:Bij het overlijden of het moment dat het fysieke lichaam ophoudt te functioneren , komt het astraal lichaam los van het fysieke. Nu verlaat het astraal lichaam het lichaam definitief. Dit in tegenstelling tot de uittreding en de BDE waar het astraal lichaam in het fysieke lichaam terugkeert.

De persoon ondergaat dan een aantal ervaringen die inderdaad vrij universeel blijken te zijn, dit ongeacht ras, religie, opvoeding, sociale stand enz.Een aantal van deze klassieke ervaringen zijn:· De levensfilm: de persoon ziet in een vlug tempo zijn of haar leven aan zich voorbij flitsen. Een aantal gebeurtenissen , meestal met een emotionele of spirituele waarde springen er uit.· De tunnelervaring: men gaat/ zweeft door een tunnel naar een Licht en/of de andere wereld.· Het Licht en/of Lichtwezens: men neemt een Liefdevol Licht waar en wordt ernaar toegetrokken. Ook kan men wezens van Licht waarnemen die ons eveneens liefdevol ontvangen.· Opvang door familie, vrienden en gidsen: zoals bij de sterfbedvisioenen worden we na het eigenlijke overlijden ook opgevangen door reeds overleden vrienden, kennissen, familie of ook door gidsen die ons begeleiden naar de andere wereld(en).Wat de overgegane (overleden) persoon ook doet is: contact opnemen met de achtergebleven dierbaren; familie en vrienden.Hij kan ook gedurende een periode een aantal keren terugkeren naar de plaats waar hij en/of zijn familie geleefd heeft en daar proberen contact te maken met zijn dierbaren.Hij of zij doet dat met de bedoeling iedereen gerust te stellen en te zeggen dat alles goed is met hem en zich heel gelukkig voelt. De bedoeling is ook duidelijk te maken dat zijn liefde voor de achtergeblevenen nog steeds (en eeuwig) blijft voortduren en hij hen voor de rest van hun leven zal blijven helpen. Soms kan zijn astraal lichaam worden waargenomen door degenen met wie hij contact zoekt, maar meestal gebeurt dat niet . Er zijn echter nog vele andere manieren waarop de overgegane persoon contact kan maken met de achtergeblevenen.

Het waarnemen van overleden /overgegane personen.Nadat de persoon is overleden tracht hij meestal contact te nemen met zijn dierbaren om hen gerust te stellen.Dit kan gebeuren direct (een uur) of langer (vb een jaar) na het overlijden Soms kan de overleden persoon (de geest, of de persoon in zijn astrale lichaam) worden waargenomen.

Over de wereld verspreid, ongeacht de achtergrond of opleiding, werden en worden deze waarnemingen gedaan.Een verslag van zo’n waarneming:

Reeds van toen ik klein was kan ik mensen waarnemen die anderen (meestal) niet kunnen zien. Op een bepaalde avond, toen ik een jaar of tien was passeerde ik langs de wc ,die aan het ene eind van de tuin was,op weg naar de woonkamer. Plots zag ik een oude dame door het venster van het wc gebouwtje naar mij kijken. Ik schrok want buiten mezelf, mijn ouders en broer en zusters was er niemand in het huis aanwezig. Ik liep vlug naar binnen om alles ter vertellen aan mijn ouders. Die gingen vlug kijken wie er wel ongevraagd het gebouw was binnengedrongen. Maar ze vonden niemand. Ik had wel degelijk iemand gezien en kon bovendien het vrouwtje wat ik gezien had vrij gedetailleerd beschrijven.

Er werd nog een tijdje over het voorval nagepraat, maar verder konden we er geen betekenis aan geven. Tot we enkele weken later het bericht ontvingen van een neef van mijn moeder dat haar moeder (mijn grootmoeder dus) was overleden…. Exact op de dag dat ik haar (het vrouwtje) had waargenomen.

Mijn moeder (in Mexico) had sinds vele jaren geen nieuws meer gehad van haar familie die in moeilijke omstandigheden in Guatemala woonde, een land dat al vele jaren van een guerrilla oorlog te lijden had gehad.

Vanzelfsprekend was dit een triest bericht voor mijn moeder en de familie, maar we waren toch blij met het feit dat ze ons op die manier toch nog had kunnen bezoeken.

S.P. (Mexico City)Het is niet alleen mogelijk om overleden personen waar te nemen, maar soms is het eveneens mogelijk om met hen tegelijk te communiceren. Dit gebeurt hoofdzakelijk op telepathische wijze. Voor degenen die aan de andere zijde verkeren is het heel gemakkelijk om onze gedachten (telepathische communicatie) op te vangen, onderling gebeurt de communicatie aan gene zijde immers altijd telepathisch. Voor ons is dat echter een stuk moeilijker maar niet onmogelijk. Sommige mensen zijn daarin bekwamer dan anderen.

Als iemand daarin heel bedreven is en dus in de twee richtingen goed kan communiceren is dat een medium.
Het spiritisme.Het contact maken met overgegane personen noemt men spiritisme

In het Oude Indië, Tibet, Babylon, Egypte enz bestond het.

De Romeinen en Grieken ( Socrates en Plato) beschreven hun contacten met de geesten.

In de Middeleeuwen werden duizenden heksen vervolgd en gedood omwille van o.m. hun mediumschap.

Emanuel Swedenborg (1688-1772) de bekende Zweedse wetenschapper beschreef in een aantal boeken zijn contacten met de parallelle werelden.

Isaac Newton bestudeerde het spiritisme en een aantal andere (paranormale) verschijnselen.

In de 19e eeuw leefde en werkte de Schot Daniel Dunglas Home (uitspraak ‘Hume’) als zeer gekend en bekwaam medium.

In dezelfde eeuw stichtte de Engelsman William Crookes de Society for Psychical Research, een instituut dat zich bezig hield met het leggen van contacten met en communicatie tussen de parallelle werelden. Een aantal van de toen bekende mediums werkte met hen samen. Deze organisatie gaat heden nog steeds verder met hetzelfde werk.

Er zijn over de hele wereld vele groepen bezig met het contact maken met overgegane personen , dit vaak met mediums. Hun doel is het bestaan van een leven na de dood te bewijzen (wat ze overvloedig doen), de nabestaanden te troosten en te helpen en de kennis van de andere wereld door te geven voor het welzijn van deze zieke wereld.


Het leven tussen twee levens.· Parallelle werelden: Wetenschappers als Einstein hadden het reeds over het

theoretisch bestaan van parallelle universums. Wel, duizenden ervaringen en getuigenissen van mensen uit alle culturen van over heel de wereld bevestigen het bestaan hiervan.· Nadat men overleden is wordt men opgevangen door familie, vrienden en /of

begeleiders naar dat niveau van de astrale of parallelle wereld dat overeenkomt met onze mentale, spirituele en morele ontwikkeling. Sommige mensen die een zeer zwaar leven of een periode van bijvoorbeeld zware mentale en/of fysieke stress achter de rug hebben verblijven vaak eerst nog in een plaats waar ze onder begeleiding van een bekwame gids tot rust kunnen komen en hun persoonlijke energie in balans kunnen brengen. Deze plaatsen zijn van een prachtige natuurlijke schoonheid, vaak nog mooier dan vergelijkbare plaatsen op deze aarde.· De parallelle wereld heeft een natuur die te vergelijken is met de natuur op deze

aarde. Er zijn planten, bomen, bloemen, dieren, vogels, bossen, bergen , meren, rivieren, zeeën enz… zoals we die op aarde kennen. Toch is de natuur er volgens getuigenissen van gene zijde en van mensen die er tijdens een uittreding of BDE geweest zijn nog mooier en intenser dan hier op aarde. Ook zijn er door de mens gemaakte bouw –en kunstwerken, huizen, scholen, steden enz.

De parallelle wereld is dus eveneens opgebouwd uit materie. Alleen is de materie daar veel fijner van structuur. De moleculen, atomen en andere bouwstenen voor de materie schijnt daar op een veel hogere frequentie te vibreren dan hier. Daarom is het ginds mogelijk om met pure mentale kracht dingen te creëren.

De mens gaat daar dan ook ten volle zijn creatieve gang met kunst, architectuur, wetenschap, muziek…enz. Veel meer en veel intenser dan wat hier mogelijk is. Daar valt immers alle stress,spanning , conflict en oorlog weg die we hier kennen en ons belet om heel de tijd creatief te zijn.

Daarnaast wordt ook veel tijd besteedt aan studie : persoonlijk, maar ook in samenwerking met vrienden in een min of meer vaste studie/evolutie-groep. In die groep zitten heel dikwijls mensen waarmee we in de levens op deze aarde een band hebben: vrienden of familieleden. Tijdens onze studie daar worden we ook weer begeleid door de nodige gidsen en meesters.· Menselijke relaties worden getypeerd door onderling begrip, tolerantie,

hulpvaardigheid en liefde. Ambitie en onderlinge competitie zijn er onbestaand. Tijdens een vorig of het vorige leven aangedaan onrecht wordt vergeven (door het slachtoffer) en er wordt uit begane fouten de nodige conclusie getrokken en voornemens gemaakt ( door de schuldige).Doordat de communicatie steeds telepathisch gebeurt kan men niet anders dan direct en eerlijk zijn. Daardoor zijn de relaties daar veel opener en oprechter dan hier. Maar ook daar heeft ieder het recht op individualiteit en privacy, die dan ook ten volle gerespecteerd worden.

Het is daar helemaal niet alleen ernst en studie wat de klok slaat. Integendeel: alles wordt gezien binnen zijn relatieve belang en dus zijn grappen en humor nooit ver weg. Naast alle vormen van kunst is er eveneens aandacht voor sport, spel, reizen,enz.

Dit alles naar eigen voorkeur en behoefte. En steeds is het vooral intens genieten.· En ja: men wordt in de parallelle wereld verenigd met familieleden en vrienden die

ons zijn voorgegaan .· Het maken van contact met de achtergebleven familie en vrienden is ook een

bekommernis. Er wordt op verschillende manieren contact gezocht en gemaakt met de achtergeblevenen (zie hierboven). In elk geval volgt men met interesse en liefde het leven van de achtergeblevenen. Men tracht hen ook op verschillende manieren te helpen. Eén klassieke manier is het sturen van gedachten en impulsen die een geliefde hier kan helpen om bepaalde belangrijke beslissingen te nemen. Soms wordt er nog concreter geholpen : zoals bij dreigend (levens) gevaar bijvoorbeeld. Ook gebeurt het heel vaak dat iemand van gene zijde ‘afzakt’ naar hier om een stervende geliefde of vriend te helpen bij de overgang.

Vele personen aan gene zijde zijn overigens belast met het gidsen van een persoon op deze aarde.· Na de periode die we doorbrengen in de parallelle wereld en die wat duur betreft voor iedereen verschilt komt het ogenblik dat we opnieuw geboren gaan worden in een nieuw menselijk lichaam op deze aarde. In overleg met de gidsen, leraren en ook vrienden daar kiezen we een leven op aarde waarin we weer kunnen doorwerken aan onze persoonlijke ontwikkeling. De hele reïncarnatiecyclus is er immers op gericht ons te laten evolueren op spiritueel, mentaal en ethisch vlak. Dit tot we zover geëvolueerd zijn dat terugkeren naar deze aarde niet meer nodig is .

Maar tot we op dat punt gekomen zijn is reïncarneren noodzakelijk. Deze aarde met zijn materialisme, conflicten, oorlogen enz. is een plaats waar we belangrijke lessen kunnen leren, zij het in vaak zeer moeilijke omstandigheden. Ook is het belangrijk voor ieder van ons dat we op deze wereld onze verantwoordelijkheid opnemen en trachten van er een meer leefbare plaats te maken en met iedereen op een zo goed mogelijke manier proberen om te gaan.

Nadat we dus een levensloop met daarbij behorend lichaam hebben gekozen gaan we voor de eigenlijke geboorte in dat lichaam plaats nemen. Bij de geboorte start voor ieder van ons dan weer een volgende levensopdracht. Er treedt een volledig geheugenverlies op voor alles wat voorafging: zowel wat betreft het leven aan gene zijde als wat betreft de vorige levens. Alles blijft echter aanwezig in ons onderbewustzijn. Door middel van o.a. hypnose kan men uit deze informatie putten als men dat wil.

Communicatie met overgegane mensen.Er zijn heel wat manieren om met onze overleden dierbaren te communiceren: nl. via:- Mediums: Een bekwaam medium kan een zeer goed communicatiemiddel zijn tussen ons en degenen van gene zijde.- Uittredingen: Tijdens een uittreding is het goed mogelijk om met overgegane dierbaren te ‘praten’ aangezien men beiden zich dan in het zelfde astrale niveau bevindt.- Telepathie: Telepathisch contact is eigenlijk de meest aangewezen manier om te communiceren met overleden mensen. Zij kunnen perfect onze gedachten en boodschappen ontvangen. In de parallelle wereld(en) is telepathie immers hét communicatiemiddel. Het probleem ligt echter bij ons, die in deze wereld leven. Hoewel wij in wezen allemaal in staat zijn om telepathisch te communiceren, zowel zenden als ontvangen, is deze eigenschap bij de meesten van ons niet erg ontwikkeld. Het is daarom niet altijd duidelijk of we een ontvangen ‘boodschap’ echt telepathisch hebben ontvangen of we het zelf in onze gedachten hebben geproduceerd. Het is belangrijk hierin zeer (zelf) kritisch te zijn. In sommige gevallen is de ontvangen boodschap zo sterk dat mensen die ze ontvangen hebben meer dan honderd procent zeker zijn van de oorsprong!

Daarnaast blijft het ook mogelijk onze telepathische bekwaamheid te ontwikkelen met

speciale daarvoor bestemde technieken.- Tekens: Onze overleden dierbaren gebruiken vaak tekens om onze aandacht te trekken

of om ons een boodschap te geven. Enkele klassiekers zijn: het verplaatsen van voorwerpen die meestal te maken hebben met de overgegane persoon, of ook: aan - of uitzetten van lampen of elektrische apparaten enz.- Dromen: Waarschijnlijk de meest voorkomende vorm van communicatie met onze

overgegane dierbaren is via dromen. Zij zijn in staat om in onze dromen ‘in te stappen’ en ons daarin – meestal korte – boodschappen te geven. Deze dromen zijn vaak zo direct en krachtig dat we wel degelijk voelen dat het veel meer was dan alleen maar een droom.- Het Ouija – bord: De term Ouija komt van het Franse oui en het Duitse ja . Het Ouija -

bord is een bord met de letters van het alfabet, de cijfers en de woorden ja en nee. Een klein tafeltje komt in beweging onder impuls van de energie van een overleden persoon en vormt woorden, getallen en zinnen. Deze vorm van communicatie met overledenen wordt vaak afgeraden omdat men niet altijd die personen bereikt die men wil bereiken .- Technologie : Met elektronische apparaten zoals cassetterecorders (vroeger bandopnemers), videocamera’s , computers en telefoontoestellen is contact met overledenen eveneens mogelijk. Niet alleen is het mogelijk maar het komt ook vrij regelmatig voor. De grondlegger voor deze methode(n) is de Zweed Friedrich Jürgenson. Hij ontdekte bij toeval deze communicatiemethode.- Fotografie en film: Op foto’s en film werden en worden grote aantallen

overleden mensen en dieren vastgelegd. Een heel gekend voorbeeld hiervan is de film ‘ Three Men And A Baby’, waar u op de 60 ste minuut een jongen kunt zien in een vensteropening op de achtergrond. Acteur Ted Danson heeft juist zijn moeder gebeld om hem te helpen met de opvang van de baby. Ze zitten samen in de woonkamer en Ted Danson loopt even een paar passen verder, met de baby in de hand. Op dit moment kunt u op de achtergrond in een vensteropening een jongen zien staan. Deze jongen was de overleden zoon van de eigenares van het appartement waar de opname werd gedaan.- Drugs: Onder invloed van sommige drugs kan men ook in contact komen met

personen aan gene zijde.Dit is uiteraard een niet aan te raden methode maar ze wordt in sommige culturen wel toegepast door o.a. shamanen.

 

Met dank aan Reïncarnatie en Leven Na De Dood

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-