Water

 

De mens en water
Water en het leven zijn onlosmakelijk verbonden. Al het leven is uit water ontstaan. Vanuit de zee hebben in miljoenen jaren de planten en dieren zich ontwikkeld tot de enorme verscheidenheid die we nu kennen. Alles wat leeft, of dat nou in de oceaan of in woestijn is, heeft water nodig om te overleven.

Waarom speelt het water een hoofdrol bij al het leven? Doordat het bijzondere eigenschappen heeft. Allereerst omdat water naast zuurstof in de energievoorziening van alle levende wezens een hoofdrol speelt. Ook bij het oplossen van zouten en het opnemen en afstaan van warmte is water onmisbaar. Een mens bestaat voor zijn geboorte voor ongeveer 97% uit water. Daarna begin je geleidelijk uit te drogen. Als je 30 bent is het percentage water gedaald tot zo'n 70%, en daarna daalt het nog verder tot ongeveer 60% op 75-jarige leeftijd.

Water is aanwezig in en om de cellen waar ons lichaam uit is opgebouwd. Die cellen liggen in intracellulair water. Het bloed in ons lichaam, dat voor het grootste deel water is, is de transportvoorziening naar de cellen. Bij de vertering van ons voedsel wordt door allerlei ingewikkelde oplosmethoden het voedsel opgelost in water, zodat het naar de cellen vervoerd kan worden. Al onze organen krijgen via het bloed eten, drinken en zuurstof aangevoerd. Zonder deze 3 elementen zouden de cellen niet in leven kunnen blijven. Ook het afvoeren van afval uit de cellen gebeurd door middel van water, het afval wordt opgelost in het bloed dat het afvoert.

Daarnaast speelt water ook een onmisbare rol bij het op temperatuur houden van je lichaam. Teveel warmte wordt door transpiratie opgelost. Doordat bij hoge temperatuur de zogenaamde huidmondjes worden opengezet, stroomt er meer water naar het huidoppervlak, dat daar door aanraking met de lucht afkoelt. Als het koud is blijven deze huidmondjes dicht.

Voor een mens is het drinken van vloeistof dus belangrijk om te overleven. Het is noodzakelijk voor de koeling van je lichaam en voor de transportfuncties in je lichaam. We kunnen wel langdurig zonder voedsel, zo'n 2 maanden, maar niet erg lang zonder water. Vrij snel zal er vergiftiging optreden en zullen organen door het ingedikte bloed bijna niet meer functioneren. Na ongeveer 6 dagen zonder water zullen de nieren het begeven en na een dag of 10 bezwijkt het hart.

 

 

 

Hoeveel water is er op aarde?
Het grootste gedeelte van de aarde bestaat uit water, er is aan het oppervlak veel meer water dan land. Ongeveer 70% van het aardoppervlak is bedekt met water. Maar water bevindt zich ook in de als damp en onder de grond in watervoerende lagen als grondwater. De totale watervoorraad op aarde is 1400 miljoen km3
( 1 m3 water is gelijk aan 1.000 liter water.) In de atmosfeer bevindt zich ongeveer 3.100 m3 water in de vorm van waterdamp.

Elke dag verdampt er 280 m3 aan water in de atmosfeer. Van het zoete water op aarde zit meer dan 0.1 miljoen km3 opgeslagen in de grond, het meeste minder dan een kilometer onder het aardoppervlak. Bekend is dat 10.5 miljoen km3 zoet water zich in meren, wetlands en rivieren bevindt. Het meeste zoete water ligt opgeslagen in gletsjers en ijskappen, en deze zijn vooral te vinden in Groenland en op de Noord- en ZuidPool. Het gaat hier om een hoeveelheid van 24.5 miljoen km3 water.
 


Waar wordt water voor gebruikt?
Mensen gebruiken dagelijks grote hoeveelheden water, water kan namelijk voor een hoop verschillende doeleinden gebruikt worden.
Men gebruikt bijvoorbeeld water om te drinken, te douchen, het toilet door te spoelen, eten te bereiden etcetera. Maar water wordt niet alleen gebruikt voor huishoudelijke doeleinden, mensen gebruiken water ook in de industrie en in de landbouw. In de landbouw wordt water vooral gebruikt om gewassen water te geven, in de industrie wordt het voor verschillende doeleinden gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden als een ingrediŽnt van een product, maar ook gebruikt worden bij een productieproces. Water kan gebruikt worden om stoffen in productieprocessen te koelen, om ruwe materialen te vervoeren, om te koken en bakken, om te spoelen, om schoon te maken en als productie transport bij het verschepen.

 

 

Hoeveel water gebruikt een persoon per dag?
Amerikanen gebruiken een gemiddelde van 168 liter water per persoon per dag. Nederlanders gebruiken ongeveer 135 liter per dag. Dit water wordt voor verschillende doeleinden gebruikt.

 

 

Oceanen

Er zijn vier enorme zeeŽn op onze aarde: de Atlantische Oceaan, de Indische Oceaan, de Grote Oceaan en de Antarctische Oceaan. Samen bedekken ze 70% van het aardoppervlak, dat is samen 321 km≤. Er is ongeveer 1 321 920 000 km≥ water in de oceanen. De diepte van de oceanen is verschillend. Dichtbij land is dit ongeveer 200 meter, maar in het midden is de oceaan vaak dieper dan 1000 meter. Als een oceaan dieper is dan 500 meter, noemen we dat gebied diepzee.Water kan niet zomaar verdwijnen. Al het water in de wereld zal water blijven, behalve als mensen iets met het water doen. Het water bestaat in drie fases: vast, vloeibaar en damp. Deze drie fasen bestaan allemaal in onze wereld. Het water op aarde beweegt constant:
Als de zon het water in de oceanen en zeeŽn verwarmd, zal de bovenste laag van het water verdampen. De waterdamp stijgt op, totdat het hoog in de lucht is. (Er is ongeveer 430 000 km≥ verdampt water in de lucht.) Daarboven is de temperatuur veel lager. De waterdamp condenseert. Het veranderd in hele kleine waterdruppeltjes, die direct veranderen in ijs. Omdat de druppeltjes erg klein zijn, kunnen ze in de lucht zweven. Op een grote afstand zie je deze waterdruppeltjes als wolken. De wolken kunnen door de wind verplaatst worden. Als de wolk te zwaar word (er zijn teveel druppetjes in de wolk), vallen er ijsdruppels uit de wolk. Ze smelten op hun weg naar beneden: het worden regendruppels. Het regenwater valt op het aardoppervlak. 90 procent van het verdampte water zal terugvallen in de oceanen en zeeŽn. Slechts 10 procent word in de wolk boven land gebracht en valt neer op aarde. Het grootste deel zal via het grondwater of een rivier terug stromen naar een oceaan of zee. Een klein deel van het water verdampt vanaf het land. Er is berekend dat een watermolecule er 38.000 jaar over zou doen om een totale kringloop door te lopen: beginnend in de oceaan, via de atmosfeer en via het grondwater terug naar de oceaan. Een watermolecule zou in 1.000 jaar een reis door alle oceanen van de wereld kunnen maken.

 

 

Hoeveel water heeft een mens dagelijks nodig?
De dagelijkse behoefte aan water wordt voor het grootste gedeelte vervuld door te drinken. Men moet dagelijks minimaal tussen de 1,5 en 2 liter water drinken. Wanneer het erg warm is of wanneer men inspannend werk doet waarbij men veel zweet, is het beter om meer water te drinken. Voedsel dat een hoog vochtgehalte heeft, draagt ook bij aan het op peil houden van de hoeveelheid water in het lichaam. Mensen nemen gemiddeld per dag via het voedsel 1 liter water op.
De totale minimale hoeveelheid water die men dagelijks moet opnemen is 2,5 liter. Wanneer men genoeg water drinkt en genoeg waterrijk voedsel eet, is dat makkelijk te halen.
Het is meestal zo dat de hoeveelheid water die men drinkt bepaalt wordt door onze gewoontes en niet door onze dorst. Wanneer je dorst hebt, wijst dat er doorgaans op dat je niet genoeg water hebt gedronken. Het is beter om iets te drinken voordat je daadwerkelijk dorst krijgt.Waarom moeten we zoveel water drinken?
Water is op zuurstof na de belangrijkste substantie voor de menselijke gezondheid. Water is een universeel oplosmiddel en transportmedium en vormt daarom de basis van alle biologische processen in het menselijk lichaam. Water is vooral belangrijk voor het spijsverteringstelsel, omdat het bijdraagt aan de constante bevoorrading en export van producten en substanties. Het transport van voedingsstoffen kan alleen plaatsvinden door middel van een oplosmiddel. Water is het belangrijkste transportmedium van voedingsstoffen. Water zorgt ook voor de warmteregulatie in ons lichaam. Voor mensen is het van levensbelang dat de lichaamstemperatuur op een standaardniveau blijft. Daarom moet men bijvoorbeeld zoveel water drinken als men koorts heeft. Water neemt warmte op en voert het door te zweten af. Mensen kunnen 30 tot 40 dagen zonder voedsel, maar hooguit 3 dagen zonder water. Dit bewijst wel hoe belangrijk water voor mensen is.Waardoor krijg je dorst?
Wanneer het menselijk lichaam water uitscheidt, geven de speekselklieren in de mond minder speeksel af. Hierdoor wordt de mond droger. Deze droogheid van de mond wordt ervaren als dorst.


Waarom kan je beter geen zeewater drinken?
Lang geleden leden een aantal mensen schipbreuk. Het was ze gelukt om zichzelf te redden en nu dreven ze op een vlot dat ze gemaakt hadden van houten planken van het schip die naar boven kwamen drijven. Ze hadden noch water noch voedsel en waren zo ver verwijderd van het vaste land, dat de kans klein was dat ze snel ontdekt en gered zouden worden. Omdat ze zeer dorstig waren, werd het leven op het vlot na een aantal dagen bijzonder zwaar. Een aantal van hen begon uit wanhoop zeewater te drinken en stierven al snel an uitdroging. Hoe was dat mogelijk terwijl ze water dronken? Het gebeurde omdat zeewater veel zout bevat. Wanneer zout in je lichaam terecht komt, absorbeert het water door middel van osmose. Hierdoor daalt het watergehalte in het lichaam en kun je ernstig uitdrogen. Daarom kan men geen puur zeewater drinken en wordt het zout uit het water verwijderd gedurende het drinkwaterbereidingsproces.
 


Deze informatie werd u gegeven door Verswater en thinkquest

Voor meer interresante informatie surf naar hun sites

htpp://www.verswater.nl/

mediatheek.thinkquest.nl

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-