Over Spiritualiteit valt heel veel en heel weinig te zeggen. Paranormaal heeft met onze geest te maken. Spiritualiteit is van een andere orde. Het heeft te maken met beleven van het leven. Met de mystiek van het leven. Spiritueel wil zeggen dat we ons zelf gaan zien als deel uitmakend van een geestelijke alles omvattende werkelijkheid waarvan het materiŽle slechts de zichtbare manifestatie is. In die zin krijgen we te maken met paranormale verschijnselen, omdat we de dingen anders zullen gaan waarnemen dan men normaal vindt. Daarbij kunnen zich paranormale vermogens ontwikkelen of versterken. Vermogens zoals helderziendheid, telepathie, magnetisme etc. Dat kan, maar het is geen voorwaarde voor onze spirituele ontwikkeling. Het paranormale heeft de neiging een modeverschijnsel te worden en staat daarmee onze spirituele ontwikkeling juist in de weg. Paranormale vermogens vormen een soort uitbreiding van het waarnemingsvermogen van ons lichaam.
 

Voor een spirituele ontwikkeling zijn, naast een kritisch en nuchter verstand, intuÔtie, imaginatie en inspiratie van groot belang. Deze vaardigheden kan een ieder in meer of mindere mate ontwikkelen. Zij vormen als het ware de innerlijke zintuigen. Daarnaast is de zelf-discipline een onmisbare eigenschap, want het leren waarnemen van het wezenlijke in jezelf, de andere en de wereld om je heen vraagt meer dan alleen het omdraaien van een knopje.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-