Terug naar Nederland

 

Na ruim 18 jaar in Duitsland te hebben gewoond 

was het weer tijd om terug te gaan  naar  

 

 

Inmiddels wonen we alweer 10 jaar in Uden een gezellig dorp met de faciliteiten van een klein stadje. en waar we het goed naar onze zin hebben.. Voordat we naar Duitsland gingen hebben we hier ook 8 jaar gewoond.

 We konden kiezen voor de plaats waar we na onze Duitslandperiode naar toe zouden gaan en  hebben we toch weer voor Uden gekozen. vanwege de goede herinneringen en onze vele vrienden waar we toch in de 18 jaar dat we weg waren nog contact mee gehouden hebben. Ik heb wat leuke links over Uden verzameld mocht je eens in de gelegenheid zijn om Uden te bezoeken,

dan surf eens over mijn site en noteer wat leuke dingen die je zou willen zien.

 

 

 

Omstreeks 1100 is er in de archieven voor het eerst sprake van Uden.
Enkele delen van de gemeente waren echter al eerder bewoond.
De omgeving van de huidige Pius-X-kerk, de Bitswijk, de omgeving van de Markt, het Birgittinessenklooster en het Moleneind bestaan al vanaf de zevende eeuw.

Sinds de oudste tijden heeft Uden op godsdienstig en economisch gebied een regionale functie vervuld. De oude Sint-Petruskerk was behalve voor Uden ook een religieus centrum voor de dorpen Volkel, Boekel en Zeeland. Gezamenlijk vormden zij de Heerlijkheid Uden, die voor de twaalfde eeuw opging in het Land van Herpen, het latere Land van Ravenstein. De vestiging van het Heikantsgericht, een schepenbank, in Uden, waarvan de jurisdictie de vroegere Heerlijkheid besloeg, was tekenend voor de positie van de plaats.

Het gebied van het Land van Ravenstein verkreeg in 1631 volledige vrijheid van godsdienst. dat bleef zo, tot het in Brabant, na de Vrede van Munster, gedaan was met de Roomse Rechten. Het Land van Ravenstein behoorde immers niet tot de Generaliteitslanden. Dat is dan ook de reden waarom zich de Kruisheren in 1638 en de Birgittinessen in 1713 in Uden vestigden.
De Fransen maakten hieraan in 1797 een eind. Dat was voor korte tijd, want in 1800, bij de overgave naar de Bataafse Republiek, werden alle oude rechten hersteld. Maar met de soevereiniteit van het gebeid was het voorgoed gedaan.

De ontginningen speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van Uden. Grote delen van de moerassige vlakte, gelegen in het noordelijk deel van de Peel en ten oosten van Uden, achter het kerkdorp Volkel, werden in de jaren twintig van deze eeuw gecultiveerd. Er verrezen boerderijen, gevolgd door arbeiderswoningen. Een dorpsgemeenschap, Terraveen, was ontstaan. Sinds 1930 heet deze jongste gemeenschap Odiliapeel.

Tot aan de Wereldoorlog is Uden voornamelijk een agrarisch dorp gebleven, niet alleen de uithoeken, maar evenzeer de kern, waar boerderijen toen nog het Frankische marktveld omzoomden.
Sinds 1945 hebben de ontwikkelingen Uden van aanzien doen veranderen. Uden werd aangewezen als kerngemeente. De industrialisatie, die een hoge vlucht nam, en de komst van de vliegbasis Volkel waren belangrijke injecties voor Udens economisch leven.

 

 

 

 

Gemeente Uden

Inwoneraantal: 40.108
Oppervlakte: 67,50 km
Markt 145, 5401 EJ Uden
Postbus 83, 5400 AB Uden
Telefoon: (0413) 28 19 11
Telefax: (0413) 28 14 81

(Provincie Noord-Brabant)
Telex: 74724
E-mail:
postbus83@uden.nl

Internet: http://www.uden.nl

Uden.... om u tegen te zeggen

 

Uden, een aantrekkelijke gemeente met bijna 40.000 inwoners, ligt in het hart van Noordoost Noord-Brabant in de driehoek 's-Hertogenbosch-Eindhoven-Nijmegen. Van Uden is voor het eerst sprake rond 1200. Een indruk van hoe het dorp er toen uitzag geven de archieven niet. Toch valt af te leiden dat zich al een zodanige gemeenschap ontwikkeld had, dat zij met een eigen naam aangeduid werd. Aan de hand van oude kaarten kunnen we opmaken dat Uden toen rond de kern bestond uit een aantal verspreid liggende kernen, die geleidelijk een eenheid zijn gaan vormen: de omgeving van de huidige Pius X-kerk, een uit de vr-Frankische tijd daterende kerk in de Bitswijk, een Frankische nederzetting in de buurt van het driehoekige marktveld, de omgeving van het Birgittinissenklooster en het Moleneind.

 

 

In 1339 verleende Jan van Valkenburg aan Uden zijn oudst bekende dorpskeur. Uden heeft van oudsher een centrumfunctie gehad. De Sint Petruskerk was het godsdienstige centrum voor heel de omgeving, rond het marktveld was het tweede, economische, centrum. Daar kwam de weekmarkt tot bloei, die zich tot op de dag van vandaag wist te handhaven. Op de markt, die geheel in dienst stond van landbouw en veeteelt, verkochten de boeren hun vee en landbouwartikelen. Pas in de 18e eeuw veranderde het aanzien van de weekmarkt. De particuliere boterproductie werd grootschaliger en de uitbreiding van de regionale markt met een boterwaag was een feit. Uden staat van oudsher te boek als een gastvrije plaats. Meerdere malen fungeerde het als toevluchtsoord. Zo kwamen na de inname van 's-Hertogenbosch de kruisheren (in 1638) en de zusters Birgittinessen (in 1713) naar Uden. De hedendaagse benaming van het bedrijventerrein Vluchtoord herinnert ons aan de periode van de eerste wereldoorlog, toen enkele duizenden Belgen in Uden hun toevlucht zochten voor het oorlogsgeweld. Uden valt op door zijn ruime opgezette structuur en zijn parken. Uden bestaat uit een mengeling van gebouwen uit vervlogen tijd (onder andere het Oude Raadhuis en de Petruskerk) en hedendaagse tijd (zoals het door de amsterdamse architect Herman Herzberger vormgegeven Theater Markant). De schilder Piet Mondriaan heeft enige tijd in Uden gewoond en hij heeft in die periode de molen van Jetten op het doek vastgelegd. De VVV heeft, in samenwerking met de gemeenten Uden en Bernheze, een fietsroute uitgestippeld die langs de plekken gaat waar Piet Mondriaan aan het werk is geweest.

 

 

Na de tweede wereldoorlog zijn de ontwikkelingen spectaculair. In ruim 25 jaar onderging Uden een complete gedaanteverwisseling, van arm agrarische gemeenschap tot welvarende industriegemeente. De belangrijkste aanzet hiertoe vormde het gegeven dat Uden in 1951 werd aangewezen als kerngemeente. De industrialisatie nam een hoge vlucht, mede door aanleg van een goed industriepark. Een belangrijke injectie voor de ontwikkeling van Uden was de komst van Vliegbasis Volkel, daar zijn nu drie F-16 squadrons gestationeerd.(klik op de F-16 voor meer informatie over vliegbasis Volkel)

 

 

Zijn groene karakter heeft Uden echter weten te bewaren.  In de bosgebieden van Bedaf, Slabroek en Odiliapeel is het heerlijk vertoeven in de vrije natuur. Voor fietsers en wandelaars is er volop ruimte en paardenliefhebbers vinden er speciale ruiterpaden. Ten noorden van Uden ligt het natuurpark De Maashorst, een fraai en rustig natuurgebied met vierduizend hectares bos, heide, en cultuurgrond, afgewisseld met stuifduinen, beekdalen en vennen.

 

 

Ook in cultureel opzicht doet Uden van zich spreken. Theater Markant, de door de Amsterdamse architect Herman Hertzberger vormgegeven schouwburg, zet jaarlijks een uiterst gevarieerd programma op de planken.

 

 

 

 

 

 

 

Van landelijke betekenis is het Museum voor Religieuze Kunst. Dit museum werd geopend in 1974 en is gehuisvest in de Birgittinessenabdij Maria Refugie. Deze abdij is het meest monumentale gebouw in de gemeente. Het museum verzamelt kerkelijke kunst van Zuid-Nederland uit verleden en heden.

 

 

 

 

 

 

Heel bekend is de Collectie Uden. Deze verzameling hedendaagse kunst geeft een goed beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in de eigentijdse kunst in de provincie noord-Brabant. Bezichtiging is mogelijk in de Pronkkamer.

De wereldberoemde schilder Piet Mondriaan leefde en werkte in het verleden enige tijd in de Udense Sint Janstraat. Tijdens zijn verblijf legde hij onder meer de Udense molen op het doek vast. Naast de diverse vormen van onderwijs is er in Uden volop aandacht voor de ouderen en de jeugd, voor sportieve mogelijkheden, voor kunstzinnige vorming. Door het jaar heen worden tal van sport- en recreatie-evenementen georganiseerd.

 

 

 

 

Maar U kunt in Uden ook winkelen. Het pas opnieuw gemoderniseerde winkelcentrum  telt om en nabij de tweehonderd winkels. Kei gezellig dus, met rond de markt in het centrum genoeg uitgaansmogelijkheden voor jong en oud.

 Kortom; Uden biedt U wat U van een aantrekkelijke woon-, werk en winkelgemeente mag verwachten.    

                  

Wat heeft Uden allemaal te bieden?

- uitgebreid winkelcentrum
- cafs/eethuisjes/restaurants
- uitgestrekte natuurgebieden
- bijzondere musea
- evenementen
- culturele voorzieningen
- fraaie sportfaciliteiten

    

 

 

 

Natuur

 

Uden wordt omringd door uitgestrekte natuurgebieden. Tussen Uden en Oss ligt natuurpark De Maashorst. Het is een fraai en rustig gebied met een oppervlakte van 4000 hectare en is daarmee het grootste natuurgebied van Noord-Brabant. Bos, heide en cultuurgrond worden afgewisseld met stuifduinen, beekdalen en vennen. Midden in het natuurpark liggen grote begrazingsgebieden. Loslopende runderen en schaapskudde zorgen voor meer variatie in het bos, op de heide en op niet meer gebruikte landbouwgrond. 's Zomers is het hier een bloemenweelde, vol dartelende vlinders. Maar voor u het gebied intrekt, gaat u natuurlijk eerst naar het Bezoekerscentrum Slabroek. Het Bezoekerscentrum Slabroek is een oude Brabantse nederzetting, die omgebouwd is tot natuurhistorische tentoonstellingsruimte.

De collectie van het Museum voor Religieuze Kunst, een beschermd nationaal monument, geniet grote internationale faam. Dit is niet op de laatste plaats te danken aan de zeer uitgebreide verzameling middeleeuwse beeldhouwkunst waarin al de grote meesterbeeldhouwers van het Zuiden zijn opgenomen. Vermaard is ook de collectie edelsmeedkunst, die tot de top binnen de Benelux gerekend wordt. Bescheidener is de collectie schilderkunst maar ook hier geldt; klein maar fijn met namen als Jeroen Bosch, Pieter Coecke van Aalst, J.Cornelisz. Van Oostzanen en Hendrik Goltzius. Natuurlijk ontbreken de zwier van de barok en het enthousiasme van de katholieke emancipatie niet in dit museum. Beeldhouwers als Walter Pompe (1703-1777), Petrus Verhoeven (1729-1816) en een edelsmid als Rabanus Raab (1721-1786) geven met hun werk een duidelijk beeld van een vergeten periode binnen de geschiedenis van het Zuiden van Nederland. Deze periode wordt wel aangeduid met termen als generaliteit en schuur-schuilkerkentijd. Hierop volgde de negentiende eeuw met in de tweede helft daarvan de explosie van de neo-gotiek. Deze stijl is dan ook met al zijn pracht en praal rijk vertegenwoordigd. Populair zijn vooral de afdelingen met uitingen van een diep gewortelde religieuze volkscultuur; het prentenkabinet en de afdeling volksdevotie. Hier ontmoet U de pelgrimsvaantjes, de stolpbeelden, de gebedenboeken met zilverbeslag, de santjes en de bidprentjes. Een groot deel van de collectie is opgesteld in de historische omgeving van de abdij.. De collectie moderne religieuze kunst is veelal in de nieuw gebouwde benedenzalen te vinden. Deze zijn geheel ondergronds en vormen als het ware een museum op zich. Hier vinden ook regelmatig wisseltentoonstellingen plaats. Onder andere de jaarlijks terugkerende ikonenexpositie uit de eigen collectie. Een bezoek aan het museum is, zeker in de lente en de zomer, niet volledig zonder een kijkje te nemen in de kruidentuin, de artsenijhof. Hier bloeien en groeien ruim 250 medicinale planten die vroeger in de kruidenapotheek van een klooster niet mochten ontbreken.

Voor meer informatie, kijk op:
http://www.museumvoorreligieuzekunst.nl/

Adres

Museum voor Religieuze Kunst
Vorstenburg 1
5401 AZ
Uden

Telefoon: 0413-263431

 

 

Muziek in Uden

Udens Big Band

 

 

 

Swingende muziek door een orkest van eenentwintig ervaren amateur-muzikanten. Dat is Udens Big Band.
Ruim 40 jaar geleden gestart als Udens Dansorkest is ons orkest uitgegroeid tot een volwaardige big band met een swingende gevarieerde sound. Op het repertoire staan naast nummers van Glenn Miller en Sammy Nestico ook moderne eigentijdse werken.

De complete bezetting van het orkest (5 saxofonisten, 4 trombonisten, 5 trompettisten en de ritmesectie bestaande uit: een pianist, gitarist, bassist en drummer), wordt gecompleteerd door de 3 zangeressen. Zij zijn het paradepaardje van het orkest en zingen bekend in het gehoor liggende, meerstemmige nummers. Daarnaast bestaat hun repertoire o.a. uit eigen gearrangeerde medleys.

Het orkest heeft in het verleden vele optredens verzorgd bij grote evenementen door heel het land. Vaak waren het personeelsfeesten van grote bedrijven waar het orkest de begeleiding van vele artiesten voor haar rekening nam. Ook 'kleinere' optredens werden met veel enthousiasme verzorgd.

Het orkest staat altijd garant voor een perfect optreden, daarom speelt het orkest in de traditionele big band opstelling en altijd in een keurige smoking. De zangeressen passen hun kleding aan aan het optreden.

De professionele orkestleider, Rob Sijben, stimuleert de groep enthousiaste muzikanten op zeer vakkundige wijze. We streven ernaar om een zo hoog mogelijk muzikaal en entertainment niveau te krijgen.

 

18-01-2004: Goed gevuld theater Markant geniet van Uniek Udens Concert. Twee bekende Udense amateurverenigingen, Harmonie "De Eendracht" en zangvereniging "Viva la Musica", waren op 18 januari te beluisteren en te zien in theater Markant. Voor dit concert hadden beide verenigingen de handen ineen geslagen om voor u het publiek een uniek concert te verzorgen. Naast de bekende instrumentale nummers van de harmonie, legde ook de zangvereniging haar ziel bloot in hoogtepunten uit haar operette-repertoire. Natuurlijk brachten beide verenigingen gezamenlijk ook een groot aantal bekende klasieke nummers ten gehore.

 

 

 

1969 - 2006

 

Het eigentijds gemengde parochiekoor van de

St.Petrus-parochie in Uden (N-B)

 

Welkom bij Mistral

 

Mistral is ooit ontstaan uit een jongerenkoor en dat is te merken. We zingen meestal in eucharistievieringen en proberen deze een eigentijds karakter te geven, waardoor meer mensen zich aangesproken voelen. Mistral zingt normaliter tenminste eenmaal in de maand tijdens een eucharistieviering in de Petruskerk. Door de restauratie van het kerkgebouw wordt tot september 2005 uitgeweken naar de andere Udense kerken. Zondag 13 juli werd het 34ste seizoen van Mistral afgesloten met een indrukwekkende, bijzondere viering. Deze vieringen worden meestal voorbereid door de Mistral tekstgroep. Tijdens de repetities is de sfeer serieus, maar daarna krijgt de gezelligheid de overhand. Mistral staat bekend om de open sfeer en de gezelligheid. Hoe we dat doen?

- Serieus repeteren

 

- Regelmatig ontspanning op gezellige avonden, waar zang wel/niet centraal staat

 

- Een eigen clubblad: de Mistralkoerier, van, voor en door de leden

 

- Naast de maandelijkse vieringen, ontplooit Mistral ook andere (zang-)aktiviteiten.

http://www.mistral.8m.com/

 

 

Meer Udense zangverenigingen

 

Christelijk Gemengd Koor Laudate Deo
Secr.: mw M.L. Smit-Uckerman
Efferen 406, 5403 NX Uden
tel. (0413)254804

Koor Zonder Noten (KZN)
Inl.: R. Beks.
Biggenstraat 32, 5401 HM Uden
tel. (0413)256495

Gospelkoor Adja
Inl.: J. van der Hoogen
Vaarzenhof 611, 5403 TE Uden
tel.(0413)267409

Interkerkelijke Zanggroep Kadanz
Inl.: mw. E. van Willigen
tel. (0413)254339

Koor Sprightly
Inl.: W. Backx
Rentmeestershoef 622, 5403 EK Uden
tel (0413)268712

Mannenkoor Karawanken
Secr.: Paukenstraat 51, 5402 HJ Uden
tel. (0413)246432, fax(0413)271688

Musica Vocalis Uden
Inl.: mw A. Peters-Niessen
Cimbaallaan 15, 5402 AX Uden
tel(0413)264253

Vocaal Ensemble Uden
Inl.: A. Zegers
't Diepe 11, 5404 KA Uden
tel. (0413)253462

Zangvereniging Viva La Musica
Inl.: mw J. van Driel
Land van Ravensteinstraat 43, 5402 EJ Uden
tel. (0413)266361

 

 

Carnavalsvereniging De Knoerissen 

en alles over Carnaval in Uden

Klik op de rode knop.

 

      

 

 

    

 

    

 

 

    

 

 

Wintersportweek bij Uden on Ice van start

 

Ieder Jaar in December wordt Uden omgetoverd in een waar schaatspradijs waar een ieder kan komen schaatsen en genieten van Uden on Ice en als het meezit nog mee  echte sneeuw. Hieronder ziet u foto's van de opbouw van Uden on Ice.

         

 

 

 

   

    

 

    

 

        

 

 

Het evenement Uden on Ice

 

Uden on Ice is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij een heuse kunstijsbaan wordt opgebouwd in het centrum van Uden (Noord-Brabant).

Al in 1956 lag er een schaatsbaan op de Markt in Uden. Dit materiaal is afkomstig van de stichting 'Het Uden-archief van Bressers'.

 

close this window

 

 

De eerste editie 2002 - 2003

 

Het evenement Uden on ice is bedacht door Centrum Beheer Uden. De reacties waren enorm enthousiast. Vervolgens is het idee ondergebracht in een onafhankelijke stichting. De 'Stichting Uden on Ice' is op 23 september 2002 door tussenkomst van het notariskantoor Uden opgericht. In 2002 was de ijsbaan 450 vierkante meter groot.

 

 

Tweede Editie 2003 - 2004

 

Voor de tweede editie van Uden on Ice werd de ijsbaan uitgebreid naar 800 vierkante meter. Tevens was het mogelijk om het evenement per webcam te volgen op internet.

 

 

Derde editie 2004 - 2005

 

Voor de derde editie van Uden on Ice werd een reusachtige kerstboom met een lengte van 30 meter uit het Belgische Francorchamps gehaald.
Bovendien was het evenement dit keer door middel van twee webcams via internet te volgen. En daarvan was gericht op de ijsbaan, de ander bood uitzicht op de grootste kerstboom van Nederland. Verder konden bezoekers virtueel een kijkje op de baan nemen met behulp van een panorma (360 graden).

 

 

Vierde editie 2005 - 2006

 

De Stichting Uden on Ice legt in december 2005 wederom een ijsbaan aan op de Markt in Uden. Deze ijsbaan zal gedurende enkele weken het centrum zijn van tal van activiteiten, voor zowel jong als oud.
Met dit initiatief gaat de stichting voor de vierde maal dit grootschalige evenement in het centrum van Uden verwezenlijken. Het evenement heeft een terugkerend karakter, zodat het de concurrentiekracht en het onderscheidend vermogen van het centrum van Uden vergroot en daarmee zorgt voor een grotere toestroom van publiek uit de wijdse regio.
 

 

 

 

Posthistorie:  Vluchtoord Uden

 

 

Gedurende de Eerste Wereldoorlog (1914 -1918) was Nederland neutraal. Veel Belgen zijn naar Nederland gevlucht en hier genterneerd tot dat de oorlog voorbij was. En van deze interneringskampen was het Vluchtoord Uden, het had een eigen postkantoor (HK 1915-1919). Hier is een part. bedrukte briefkaart afgebeeld, verzonden vanuit Vluchtoord Uden. Afgebeeld is het postkantoor.

 

 

Uden foto's van vroeger " Vluchtoord " Deze en meerdere foto's zijn te bestellen bij  http://www.legerplaats.nl/informatie.htm

 

 

 

 

Uden hoe het vroeger was

 

Met dank aan

Stichting "Het Het Uden Archief van Bressers"

 

 

 

Uden Links

 

http://www.dewinter.nl/kantooruden.htm

http://www.gc-uden.nl/

http://www.autoschade-uden.nl/

 

http://www.wereldwinkeluden.nl/

http://members.lycos.nl/udenkb/

http://members.lycos.nl/ansdelaat/

 

http://www.versteegde.nl/a50/

http://plaats.verkeerspark.nl/gemeente.php?xplaats=Uden

http://www.brabantsdagblad.nl/regioportal/BD/1,3112,3243-UdenVeghel-Regionieuws!!,00.html

 

http://www.wijsvinger.nl/provincies/noordbrabant/uden/

http://home.wanadoo.nl/bert.vangoor/

http://www.depul-uden.nl/

http://www.uden.nu/

 

http://www.fcuden.nl/index.php

http://www.traxx.nl/start.html

http://www.dekeien.nl/

 

http://www.centrumuden.nl/

http://www.uit123.nl/pageplaats.php3?plaats=Uden

http://www.hokazo.nl/dierenambulance.htm

 

http://www.kinderopvanguden.com/html/

http://www.zevenster-uden.com/

http://www.oogenlust-bloemen.nl/

 

http://www.haarstudioronky.nl/

http://www.kcuden.net/outdooruden.htm

http://www.deschans.nl/

 

http://www.onscaffeej.nl/

http://0413.startkabel.nl/k/0413/index.php?nr=1

http://www.cyron.nl/

 

http://www.csu.nl/

http://www.billybird.nl/